Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Chú ý giảm lãi cho khách bị thiệt hại do virus corona - CafeLand.Vietnam

CafeLand - Các chi nhánh, phòng thương lượng, chủ động hiểu tình hình làm hàng hóa, hạn độ thiệt thòi của khách hàng đang vay vốn do ảnh hưởng của dịch nCoV.

Thống đốc Nhà băng Nhà nước vn (NHNN) vừa ban hành văn bản số 541/NHNN-TD về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ giải quyết thiệt thòi do tác động của dịch Corona (dịch nCoV).

Theo đó, NHNN yêu cầu chỉ huy các đơn vị tín dụng bằng vận tài chính để phục vụ toàn diện ý định vốn dịch vụ đóng chai, kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ và thống đốc NHNN.

song song, lãnh đạo các chi nhánh, phòng thương lượng, chủ động hiểu tình hình trực tiếp sản xuất kinh doanh, chừng mực thiệt thòi của khách hàng đang vay vốn do tác động của dịch nCoV, nhất là những ngành nghề, ngành có thể bị tác động phổ thông như du lịch, nông nghiệp, xuất khẩu, ... để kịp thời vận dụng các giải pháp hỗ trợ, toá gỡ gian truân cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, … theo pháp luật quy định hiện hành.

Mặt khác, các doanh nghiệp nguồn đầu tư chủ động chỉ dẫn, cung cấp người dân trong giai đoạn xử lý các buộc phải túa gỡ gian khổ về hoạt động mượn tiền.

Đối với NHNN chi nhánh các thức giấc, thị trấn, hiểu tình hình sản xuất sản phẩm và theo dõi tình tiết dịch nCoV, ảnh hưởng của dịch bệnh trên khu vực để chỉ huy các tổ chức tín dụng kiểm tra, thống kê dư nợ mượn bị thiệt hại, kịp thời thi hành các giải pháp hỗ trợ, túa gỡ gian truân cho đơn vị, người dân phù hợp với các quy định của luật pháp hiện hành.

Phối thích hợp với các Sở, ban, lĩnh vực, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh giấc, đô thị các biện pháp giải quyết không may, hỗ trợ toá gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cư dân vay vốn bị thiệt hại theo pháp luật.

Diệu Trang

Xem nhiều hơn: bds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét