Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

Tổng Bí thư: Dồn vào một chỗ đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án hiểm nguy trong năm 2020

Thi hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý

Ngày 15/1, Ban Chỉ huy Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ 17 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thơ, Chủ toạ nước Nguyễn Phú Trọng , Trưởng Ban Chỉ huy.

Phiên họp nhằm kiểm điểm, bình chọn kết quả hoạt động năm 2019; thảo luận, cho quan điểm về hướng đi, nhiệm vụ trọng tâm công việc năm 2020.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thơ, Chủ toạ nước, Trưởng Ban Chỉ huy Nguyễn Phú Trọng, nêu rõ, nhìn lại năm 2019 và trong khoảng đầu nhiệm kỳ đại hội XII của Đảng tới nay, công việc phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã có bước tiến mạnh mẽ, với đa dạng chủ trương, giải pháp bỗng nhiên phá, đi tham gia chiều sâu, đạt phổ quát kết quả rất quan trọng, vừa đủ, đồng bộ, rõ rệt hơn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đống ý, hưởng ứng, đánh giá cao.

Tham nhũng được kiềm dè bỉu, dần dần chặn lại và có chiều hướng thuyên giảm; góp phần quan trọng kiểm soát ổn định chính trị, tạo ra kinh tế - xã hội, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Tính từ đầu nhiệm kỳ tới nay, theo Tổng Bí thơ, Chủ tịch nước, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thơ đã ban hành gần 80 văn phiên bản nhằm tăng nhanh công việc xây đắp Đảng, hệ thống chính trị và PCTN; Quốc hội ban hành 63 luật, pháp lệnh, 66 quyết nghị; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 611 nghị định, 532 quyết nghị, 197 quyết định, góp phần hoàn thành cơ chế phòng dự phòng ngặt nghèo để "chẳng thể tham nhũng".

Công việc rà soát, thanh tra, kiểm toán, dò la, truy nã tố, xét xử, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, được chỉ đạo tăng cường, đi tham gia chiều sâu, tạo bước đột nhiên phá mới trong công tác nhận thấy, giải quyết tham nhũng.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện kỷ luật đối với hơn 420 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái.

Ủy ban Rà soát Trung ương đã thực hiện kỷ luật và yêu cầu Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với 3 công ty đảng trực thuộc Trung ương và hơn 20 cán bộ diện Trung ương điều hành, trong đó có 5 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

 Tổng Bí thư: Tập trung đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án nghiêm trọng trong năm 2020 - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp.

Tính trong khoảng đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, đã thi hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương điều hành, trong đó có 21 Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng (2 Ủy viên Bộ Chính trị), 22 sỹ quan cấp tướng trong đội ngũ vũ trang.

Qua công tác thanh tra, kiểm toán đã nhận thấy vi phạm, kiến nghị thu hồi, giải quyết nguồn vốn 135.816 tỷ đồng và trên 897 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 1.967 cộng đồng và phổ thông cá nhân; chuyển cơ quan dò hỏi giải quyết 98 vụ việc, 121 đối tượng; dồn vào một chỗ kết thúc thanh tra, kiểm toán các công trình thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận phố hội khác lạ thân mật và các vụ việc theo chiến lược của Ban Chỉ huy.

Khởi tố mới và bình phục khảo sát 19 vụ án, xét xử 10 đại án trong năm 2020

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, năm 2019, Ban Lãnh đạo theo dõi, chỉ huy xử lý 67 vụ án, 55 vụ việc, trong đó khởi tố mới và hồi phục điều tra 19 vụ án; đã chấm dứt thăm dò 22 vụ án/132 bị can; đã truy tố 21 vụ án/108 bị can; xét xử sơ thẩm 20 vụ án/85 bị cáo; xét xử phúc thẩm 15 vụ án/157 bị cáo; nhất là đã đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận phường hội khác biệt đon đả.

Trong khoảng đầu nhiệm kỳ Đại hội XII tới nay, Ban Chỉ huy đã chỉ huy xử lý 107 vụ án, 90 vụ việc, đã xét xử sơ thẩm 53 vụ/550 bị cáo; xét xử phúc thẩm 43 vụ/412 bị cáo, với các mức án nghiêm khắc, nhưng cũng rất nhân văn.

Một trong những kết quả nổi trội đáng để ý là việc nâng cao hiệu quả công việc thu hồi của nả bị chiếm đoạt đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (đã thu hồi được số tiền hơn 35.000 tỷ đồng; riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, lãnh đạo đã tạm bợ giữ, kê biên của cải, phong tỏa tài khoản, chặn lại thương lượng của nả giá trị gần 24.000 tỷ đồng).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá, công việc tin tức, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN có đa dạng đổi mới. Các cơ quan công dụng đã chủ động nắm bắt tình hình lối suy nghĩ, dư luận xã hội, định hướng cung cấp, công khai kết quả và những khó khăn dư luận niềm nở trong xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế. Mặt trận Nước nhà và các doanh nghiệp thành viên tiếp diễn phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; chấp hành có hiệu quả việc hấp thụ và xử lý thông tin phản chiếu, khiếu nại về tham nhũng, phao phí. Các cơ quan truyền thông, tin báo đã tích cực tăng nhanh tuyên truyền về công việc PCTN.

Ban Chỉ huy, Thường trực Ban Chỉ đạo, các Thành viên Ban Lãnh đạo và Tập đoàn Thường trực của Ban Chỉ đạo tiếp diễn thay đổi, nâng cao hiệu quả công việc, sâu sát, quyết liệt, phối thích hợp ăn nhịp, đồng bộ, quyết tâm cao.

Nêu nhiệm vụ trong năm 2020, TBT-CTN Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh ý kiến "công việc PCTN cần tiếp tục được tăng mạnh, với cố gắng cao hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn".

Chi tiết, Tổng Bí thơ, Chủ toạ nước yêu cầu dồn vào một chỗ tăng cường việc xây đắp, hoàn thành thể dè bỉu về điều hành kinh tế - thị trấn hội và PCTN, từng bước hiện ra hình thức phòng phòng ngừa để chẳng thể tham nhũng theo Quyết nghị Đại hội XII của Đảng.

Người đứng đầu Đảng – Nhà nước cũng chỉ huy dồn vào một chỗ rà soát, thanh tra, kiểm toán các ngành nghề nhạy cảm, có phổ biến dư luận về thụ động, tham nhũng, kịp thời nhận thấy, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên sai phạm. "Cương quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, có biểu thị thụ động, tham nhũng", Tổng Bí thơ - Chủ toạ nước nêu rõ.

Cũng theo lãnh đạo của Tổng Bí thơ - Chủ toạ nước Nguyễn Phú Trọng, trong năm 2020 sẽ tập trung chỉ đạo đẩy với tốc độ cao tiến độ, giải quyết kết thúc điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nguy hiểm, trong đó chú tâm xác minh, dò xét làm cho rõ hành vi tham nhũng, chiếm hữu đoạt. Theo đó, xong xuôi điều tra 21 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 21 vụ việc; truy tố 23 vụ án; xét xử sơ thẩm 29 vụ án, xét xử phúc thẩm 7 vụ án theo ý tưởnrg của Ban Chỉ đạo. Dồn vào một chỗ đưa ra xét xử sơ thẩm 10 vụ án nghiêm trọng, tinh vi, dư luận xã hội đon đả.

TBT-CTN cũng đề nghị chấn chỉnh, chống chọi đẩy lùi lối suy nghĩ lúng túng việc tăng mạnh PCTN sẽ "khiến cho chậm trễ sự tạo ra", khiến "hạn giễu cợt sức thông minh, dám nghĩ, dám làm", "nhụt chí", "khiến cho cầm chừng", "phòng thủ" trong một phòng ban cán bộ, công chức, nhất là cán bộ chỉ đạo, điều hành các đơn vị quản lý.

Cũng tại phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 6 vụ án, 3 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ huy theo dõi, lãnh đạo đã được khắc phục theo qui định của pháp luật.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức Trẻ


Xem nhiều hơn: dịch vụ bất động sản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét