Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Chứng khoán HSC: Lợi nhuận quý 4 tăng 77%, cả năm vẫn giảm 36% xuống 433 tỷ đồng

Công ti Cũ kĩ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã cổ phiếu HCM – HOSE) lên tiếng Kết quả Kinh doanh quý 4.2019 và lũy kế cả năm 2019.

Hoàn thành quý 4.2019, HSC đạt doanh thu hơn 408 tỷ đồng, tăng trưởng 1,6% so với cùng kỳ quý 4.2018 khi mà chi tiêu giảm 18,2% từ 313 tỷ đồng xuống 256 tỷ đồng. Lãi sau thuế đạt 127 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 76,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Về thanh khoản hoạt động mua bán, trị giá thương lượng nhàng nhàng hàng ngày trong Quý 4.2019 đạt 4.837 tỷ đồng cải thiện hơn so với 3 quý trước đó. Tính bình thường cả năm 2019, thanh khoản trung bình đạt 4.650 tỷ đồng/ngày, giảm 29% so với năm 2018 ở mức 6.536 tỷ đồng/ngày và bằng 72% mức kỳ vọng hoạt động mua bán trong chiến lược 2019 của HSC.

Lũy kế cả năm 2019, HSC ghi kiếm được doanh thu thuần 1.262 tỷ đồng, giảm 26% so với cả năm 2018 và kết thúc 76% chiến lược. Lợi nhuận sau thuế lũy kế cả năm 2019 đạt 432 tỷ đồng, giảm 36% so với năm 2018, kết thúc 64% chiến lược cả năm 2019 được Đại hội Cổ hủ đông duyệt vào 04 tuần 04.2019.

Mức doanh thu trên vốn cổ hủ phần bình quân (ROAE) là 11.7%. Doanh thu trên một cổ hủ phiếu (EPS) năm 2019 đạt 1,596 đồng/cổ lỗ phiếu. Chấm dứt năm 2019, tổng của nả của HSC đạt 7,489 tỷ đồng, tăng 42% so với tổng tài sản tại ngày 31/12/2018. Chỉ số Chi phí/doanh thu thuần năm 2019 là 58% so với mức 51% trong năm 2018.

Chứng khoán HSC: Lợi nhuận quý 4 tăng 77%, cả năm vẫn giảm 36% xuống 433 tỷ đồng - Ảnh 1.
Chứng khoán HSC: Lợi nhuận quý 4 tăng 77%, cả năm vẫn giảm 36% xuống 433 tỷ đồng - Ảnh 2.

Thu nhập và chi phí của 2 năm được ghi giảm đi khoản lỗ của hoạt động tự doanh lần lượt là 300 tỷ đồng trong năm 2019 và 650 tỷ đồng trong năm 2018 (tiêu chí 21 trong Thông báo kết quả hoạt động) cho mục đích so sánh.

Kết quả buôn bán của các mảng buôn bán chính: môi giới, cho vay ký quỹ, tự doanh, và trả lời nguồn vốn doanh nghiệp trong năm 2019 như sau:

Thu nhập từ nghiệp vụ môi giới đạt 478 tỷ đồng, giảm 37% so với năm 2018 và chiếm giữ 38% tổng doanh thu của HSC. Doanh thu môi giới giảm chính yếu do trị giá đàm phán toàn thị trường giảm 29% so với năm 2018 và thị phần môi giới chứng khoán cơ sở vật chất của Khối đối tượng mua hàng tư nhân HSC giảm trong khoảng mức 9.7% xuống 8.3% do HSC không tham gia cho mượn ký quỹ cho các mã không thỏa tiêu chí margin do HSC đòi hỏi. Trong bối cảnh khó khăn, Khối đối tượng mua hàng đơn vị HSC vẫn duy trì được địa điểm đứng đầu với phân khúc đạt 26% tổng thương lượng nước ngoài toàn hoạt động mua bán. Xong xuôi năm 2019, HSC đạt thị phần 10.54%, duy trì địa điểm thứ 2 toàn hoạt động mua bán.

Thu nhập từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 496 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ và chiếm giữ 39% tổng doanh thu HSC. Ngay trong khoảng đầu năm 2019, Ban Vấn đề Hành đã chủ trương dành đầu tiên phát triển thị phần vào nhóm các cổ lỗ phiếu phục vụ các tiêu chí: tình hình nguồn vốn lành mạnh, vốn hóa lớn, thanh khoản cao và được xếp trong danh mục được HSC cho vay margin. Trong năm 2019, thị phần của các lực lượng cổ lỗ phiếu này vẫn duy trì tốt và không có không may nào nảy sinh.

Doanh thu trong khoảng mảng trả lời tài chính công ty đạt 53 tỷ đồng, giảm 55% so với năm 2018. Trong năm 2019, các giao dịch trả lời dồn vào một chỗ vào tạo ra trái phiếu cho các doanh nghiệp và đáng lưu ý với vụ mua bán trả lời thắng lợi chào tìm công khai cổ hủ phiếu GTN cho Vinamilk.

Doanh thu thuần từ hoạt động tư doanh đạt 222 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2018. 

Công bố vốn đầu tư

Trường An

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: bds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét