Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Chi phí hoạt động gấp đôi, lãi Vietcombank quý IV/2019 giảm 16%

Theo BCTC thích hợp nhất quý IV/2019, Vietcombank ( HoSE: VCB ) ghi kiếm được lãi thuần 8.640 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 14% lên 885,8 tỷ đồng.

Lãi thuần trong khoảng hoạt động kinh doanh ngoại hối hận 842,6 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu nhập hoạt động trong kỳ đạt 10.657 tỷ đồng, tăng 12%. Tất nhiên, chi tiêu hoạt động tăng gấp đôi lên 3.186 tỷ đồng khiến cho lãi thuần trước trích lập giảm 17% xuống 7.481 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế giảm 16% còn 5.510 tỷ đồng. Lãi sau thuế cổ đông nhà băng mẹ giảm tương đương, còn 4.397 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động gấp đôi, lãi Vietcombank quý IV/2019 giảm 16% - Ảnh 1.

BCTC Vietcombank. Tổ chức: tỷ đồng.

Chi tiêu hoạt động trong năm tăng 16% lên 15.819 tỷ đồng. Riêng chi tiêu viên chức tăng 13% ở mức 8.668 tỷ đồng.Lũy kế năm 2019, Vietcombank lợi nhuận thuần 34.577 tỷ đồng, tăng 22% so với 2018. Lợi nhuận thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 27% lên 4.309 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần trong khoảng hoạt động ngoại ân hận cũng cao hơn 49% đạt 3.378 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần trước trích lập đạt 29.913 tỷ đồng, tăng 17%. Chi phí đề phòng không may giảm 8% còn 6.790 tỷ đồng đẩy lợi nhuận trước thuế tăng 27%, lên 23.122 tỷ đồng, tương đương 115% chiến lược năm. Lãi sau thuế cũ kĩ đông tổ chức kinh doanh mẹ đạt 18.513 tỷ đồng, tăng 27%.

Tổng của nả ở mức 1,22 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 17% lên 724.290 tỷ đồng. Tỷ trọng nợ xấu giảm trong khoảng 0,97%  đầu năm xuống còn 0,78%. Tiền gửi đối tượng mua hàng là 928.413 tỷ đồng, tăng 16%.

Ngân hàng đang có lợi nhuận sau thuế chưa phân chia 33.669 tỷ đồng, kế bên thặng dư vốn cổ lỗ phần 4.995 tỷ đồng và quỹ của tổ chức tín dụng hơn 9.443 tỷ đồng.

Theo Lê Hải

NDH


Xem tại: bds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét