Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Vượt 9% chiến lược lợi nhuận sau 9 bốn tuần, Thủy điện Thác Mơ (TMP) lâm thời ứng cổ hủ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%

CTCP Thủy điện Thác Mơ (mã chứng khoán TMP) phê duyệt quyết định về việc chi nhất thời ứng cũ rích tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền cho cổ hủ đông.

Theo đó, ngày 23/12/2019 sẽ chốt danh sách cũ kĩ đông. Tỷ trọng chi trả cũ rích tức bằng tiền là 15%, tương ứng cổ hủ đông sở hữu 1 cổ lỗ phiếu được kiếm được 1.500 đồng. Thời điểm thanh toán vào 31/12/2019.

Như vậy với 70 triệu cổ lỗ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Thủy điện Thác Mơ dự chi khoảng 105 tỷ đồng tạm ứng cũ rích tức lần này cho cổ hủ đông.

Trước đó Thủy điện Thác Mơ đã thông báo kết quả kinh doanh 9 bốn tuần đầu năm 2019 với thu nhập thuần đạt hơn 442 tỷ đồng, giảm mạnh đến 29,4% so với cùng kỳ năm 2018 nhưng cũng kết thúc tới 93% ý tưởnrg năm.

Các loại chi phí như chi tiêu điều hành đơn vị, hay chi phí nguồn vốn đều không giảm theo tỷ lệ giảm doanh thu, nên lợi nhuận sau thuế còn hơn 235 tỷ đồng, giảm 26% so với lợi nhuận làm được 9 04 tuần đầu năm rồi, nhưng vẫn vượt hơn 9% mục tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Trong đó lãi sau thuế ghi nhận về cho cổ lỗ đông công ti mẹ đạt hơn 230 tỷ đồng.

Trên thị trường, cũ kĩ phiếu TMP đã giảm khoảng 16% so với thời điểm đạt đỉnh hồi cuối tháng 5 mới đây, hiện giao dịch lòng vòng mức 34.500 đồng/cổ phiếu.

Vượt 9% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng, Thủy điện Thác Mơ (TMP) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15% - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ lỗ phiếu TMP 1 năm mới đây.

Minh Quang

Theo Nhịp Sống Việt


Có thể bạn quan tâm: dịch vụ bất động sản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét