Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

TTB, LCG, GTN, SFI, SKG, TMS, CTC, GMC, TAR, KTT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ lỗ phiếu

CTCP Công ty Tiến Bộ (TTB): Ông Phùng Văn Bộ, Chủ tịch HĐQT, đã sắm 500.000 cp, nâng lượng sở hữu sau đàm phán lên 10.182.897 cp. Giao dịch chấp hành theo cách thức thỏa thuận từ 25/11 đến 19/12/2019.

CTCP Licogi 16 (LCG): Ông Phan Ngọc Hiếu, Thành viên HĐQT, đăng ký tậu 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Hiếu sở hữu 5.230.010 cp. Thương lượng dự định thực hiện trong khoảng 30/12/2019 đến 28/1/2020.

CTCP GTNfoods (GTN): CTCP Thực phẩm Sông Quà đã bán toàn cục 29 triệu cp (tỷ trọng 11,6%) và không còn là cổ lỗ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 18/12/2019.

CTCP đại lý vận chuyển vận Safi (SFI): Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ toạ HĐQT, hoàn thành thủ tục bán 512.000 cp trong tổng số 2,9 triệu cp (tỷ lệ 20,39%) đang chiếm hữu. Đàm phán dự định thực hiện từ 30/12/2019 tới 30/1/2020.

CTCP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (SKG): CTCP Du lịch Hòa Bình vietnam đã bán tổng thể 2.065.421 cp (tỷ lệ 3,26%). Thương lượng thi hành ngày 24/12/2019.

CTCP Transimex (TMS): Quỹ ngoại JWD Asia Holding Private Limited đã tìm 440.304 cp trong tổng số 1 triệu cp hoàn thành thủ tục mua lúc trước, nâng lượng chiếm hữu trong khoảng 3.911.901 cp (tỷ lệ 7,13%) lên 4.352.205 cp (tỷ lệ 7,93%). Đàm phán thực hiện ngày 21/11/2019.

CTCP Gia Lai CTC (CTC): Ông Mai Văn Huấn, Thành viên HĐQT, đã bán toàn cục 346.524 cp (tỷ trọng 3,94%). Đàm phán thi hành từ 11/12 tới 12/12/2019.

CTCP Garmex Sài Gòn (GMC): Ông Lâm Tử Thanh, Thành viên H ĐQT, đã nhận chuyển nhượng 1.004.662 quyền tìm trong đợt Garmex sản xuất cổ lỗ phiếu chào bán cho cổ lỗ đông hiện hữu, nâng lượng sở hữu sau khi thực hiện quyền mua từ 940.596 cp (tỷ lệ 5,26%) lên 1.913.224 cp. Đàm phán chấp hành ngày 25/12/2019.

Cũng liên quan tới cổ hủ phiếu GMC, cùng thời gian, Công ti TNHH Tân Á đã chuyển nhượng 502.331 quyền tậu. Trước thương lượng công ti Tân tam Á sở hữu 502.331 cp. Công ti TNHH Thương mại Á Châu đã chuyển nhượng 502.331 quyền sắm. Trước đàm phán công ty Thương mại Á Châu sở hữu 502.331 cp.

CTCP Nông nghiệp kĩ nghệ cap Trung An (TAR): Bà Trương Thị Thanh Ngọc, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 150.000 cp, giảm lượng chiếm hữu sau giao dich xuống 3.109.000 cp (tỷ lệ 8,88%). Đàm phán chấp hành ngày 20/12/2019.

CTCP Đầu cơ thiết bị và Xây lắp Thiên Trường (KTT): Ông Nguyễn Phi Hùng, thành viên BKS, đã bán toàn cục 100.000 cp (tỷ trọng 3,38%). Đàm phán thực hiện trong khoảng 12/12 tới 20/12/2019.

Mạnh Linh

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: dat xanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét