Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

Thu tiền tư thục quỹ ngoài ngân sách, ngàn tỷ chi phí không ai rõ

Quỹ Hỗ trợ việc làm cho ngoài nước

Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước có nguồn thu nhập chủ yếu trong khoảng đóng góp của các công ty và người công lao. Quỹ có tính năng tạo ra, mở mang thì trường công huân ngoài nước và nâng cao chất lượng nguồn công lao, cung cấp khắc phục không may cho người công huân và doanh nghiệp, song các hoạt động này hầu như chơi có hiệu quả.

Đoàn giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội cho hay, trong giai đoạn 2013-2018, số dư Quỹ từ đầu kỳ là 109 tỷ đồng và thu trong kỳ là 151 tỷ đồng. Thế nhưng, tổng chi trong cả thời kỳ là rất thấp, chỉ khoảng 62 tỷ đồng.

Đáng nói, hoạt động mở mang và tạo ra hoạt động mua bán căn bản là tổ chức hội thảo và chi phí đoàn ra chỉ với tổng số tiền là 225 triệu tiền việt; chi hoạt động tập huấn gần 4 tỷ đồng; chi hỗ trợ rủi ro hơn 32,5 tỷ đồng.

Thu tiền dân lập quỹ ngoài ngân sách, ngàn tỷ chi tiêu không ai rõ - Ảnh 1.

Các loại quỹ ngoài ngân sách kiến tạo phổ biến, hoạt động chưa hiệu quả.

Ngoài ra đó chi công tác tuyên truyền qua công ty báo chí là 13,1 tỷ đồng và chi cho công việc điều hành là 13 tỷ đồng (choán khoảng 22% tổng chi).

Quỹ Phòng chống chống thiên tai

Qua giám sát cho thấy, Quỹ này có nguồn thu nhập trong khoảng tiền đóng góp buộc phải hàng năm của các đơn vị kinh tế hạch toán chủ quyền, tổ chức (tính theo tỷ trọng tài sản) và cá nhân (1 ngày công đối với người lao động và 15.000 đồng đối với đối tượng khác) nhằm chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai quy định tại Luật Phòng, chống thiên tai. Tất nhiên, các quy định về nội dung chi của Quỹ trùng với nội dung chi trong khoảng đề phòng ngân sách nhà nước.

Hình như đó, việc qui định đóng góp yêu cầu của Quỹ chưa được sự đồng tình từ các doanh nghiệp (nhất là đơn vị nước ngoài) và nhân dân ở đa số địa phương. Có địa phương đã tạm thời dừng khoản thu này, làm tỷ trọng thu thực tại của các địa phương khá thấp so với ý tưởnrg.

Hình như, tỷ lệ và mức thu cố định dẫn tới tình trạng các địa phương có diện tích dân số lớn số thu rất lớn, trong khi các địa phương có vấn đề kiện kinh tế khó khăn, nhiều lần gặp gỡ thiên tai thì số thu hàng năm rất thấp. Bên cạnh luật pháp về mức chi đối với Quỹ thấp (dưới 1 tỷ đồng), dẫn tới hầu hết địa phương có số dư Quỹ khá lớn.

Vì vậy, Đoàn giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội kiến nghị Chính phủ cần rà soát, tổng kết bình chọn hiệu quả hoạt động của Quỹ và nhân tố chỉnh cách thức thu, chi đảm bảo thích hợp với thực tiễn, tránh chồng chéo với nhiệm vụ chi từ nguồn ngừa ngân sách hằng năm của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá

Qua giám sát cho thấy, nguồn thu của Quỹ chủ đạo từ đóng góp yêu cầu theo tỷ lệ xác suất (%) trên giá tính thuế tiêu thụ khác biệt trong khoảng các cơ sở đóng chai, buôn bán thuốc lá. Đây là một khoản thu có thuộc tính trùng với thuế tiêu thụ khác biệt tấn công trên doanh thu hàng hóa, phục vụ.

Trong khi, phần lớn các nhiệm vụ chi của Quỹ trùng lặp với nhiệm vụ chi của NSNN, có 8 trong số 9 nhiệm vụ chi của Quỹ có thể giao cho các doanh nghiệp thuộc Bộ Y tế thực hiện, như công việc truyền thông, xây đắp mô hình điểm, đơn vị cai nghiện, tìm hiểu tác hại thuốc lá,...

Mặt khác, qua giám sát, hoạt động của Quỹ chưa đánh giá được hiệu quả, dư nguồn lớn gây tiêu hao nguồn lực thị trấn hội, chưa thu hút được sự đóng góp của các tổ chức quốc tế như mục tiêu đề ra.

Cho nên, Chính phủ cần rà soát, tổng kết bình chọn hiệu quả và sự cần thiết phải sinh tồn Quỹ.

Quỹ định hình giá xăng dầu

Đối với Quỹ bình ổn giá xăng, số tiền trích Quỹ được để lại tại các doanh nghiệp dắt mối buôn bán xăng dầu (mức trích bây chừ là 300 đồng/lít), thực chất là một khoản thu trước của người địa phương và công ty.

Thu tiền dân lập quỹ ngoài ngân sách, ngàn tỷ chi tiêu không ai rõ - Ảnh 2.

Phổ thông quan điểm yêu cầu bỏ quỹ bất biến xăng dầu


Thực tiễn bây giờ cho thấy, cơ sở vật chất để bình ổn giá đã không còn thích hợp (giá cơ sở vật chất dựa trên giá CIF, khi mà sản xuất trong nước đã phục vụ tới 90% ý định, bên cạnh việc đặt ra lợi nhuận định mức và chi tiêu kinh doanh định mức là phi hoạt động mua bán). Ngoài ra các mai mối nhập cảng xăng, dầu đã chấp hành nghiệp vụ hedging (tức thị nhất quyết giá trước để hạn chế tạo động giá xăng dầu tăng, giảm).

Việc thu trước của người tiêu xài 300 đồng/lít để tạo Quỹ là nguồn gốc gây ra lạm phát thực tế và định kỳ yếu tố chỉnh giá là cội nguồn gây ra lạm phát kỳ vọng. Việc sử dụng Quỹ Định hình giá xăng dầu hiện chưa bảo đảm tính sáng tỏ, công khai, dẫn đến sự bức xúc của cư dân. Mặt khác, theo Luật Giá, có 11 mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá, trong khi chỉ xuất hiện hàng xăng dầu có Quỹ ổn định giá là chưa thích hợp.

Vì thế, Chính phủ cần kiểm tra, tổng kết bình chọn hiệu quả hoạt động của Quỹ và tiến hành sửa đổi các văn bạn dạng quy định có can dự tới chính sách tính giá cơ sở vật chất và chế độ điều hành, sử dụng Quỹ hiệu quả, phù hợp với thực tế, đảm bảo công khai, sáng tỏ.

Quỹ bảo trì trục đường bộ Trung ương

Trong khoảng năm ngân sách 2017, số thu, chi của Quỹ đã được tổng hợp tham gia trong bằng phẳng NSNN ; hằng năm, Quỹ được ngân sách nhà nước cấp bổ sung phần cao thấp khác nhau giữa nhiệm vụ chi và nguồn thu nhập (cả giai đoạn ngân sách nhà nước cấp bổ sung 18.020 tỷ đồng, trong đó năm 2017 là 3.700 tỷ đồng, năm 2018 là 3.800 tỷ đồng). Ngoài khoản thu phí sử dụng các con phố bộ thu qua đầu phương tiện giao thông cơ giới con đường bộ (là nguồn thu NSNN theo pháp luật của Luật phí, lệ phí) và khoản thu từ NSNN bổ sung hằng năm, Quỹ bảo trì đường bộ không còn nguồn thu nào khác.

Mặt khác, hoạt động của Hội đồng điều hành Quỹ bảo trì con đường bộ trung ương theo cách thức kiêm nhiệm, khi mà Văn phòng Quỹ không có đủ năng lực để độc lập quản lý tổng thể kinh phí bảo trì trục đường bộ, nên phải dùng các công ty trực thuộc Bộ Giao thông vận vận tải để chấp hành các công tác chuyên ngành của Quỹ.

Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS

Quy mô Quỹ bé dại, việc huy động nguồn lực vốn đầu tư hoạt động hạn chế nhạo, hoạt động của Quỹ là không đáng kể. Mặt khác, người bị nhiễm HIV/AIDS đã được cung cấp phê duyệt chương trình Bảo hiểm y tế. Trong quá trình 2013-2018, tổng số tiền chiếm được bổ sung tham gia Quỹ chỉ đạt 1,5 tỷ đồng chủ yếu từ nguồn hỗ trợ của các đơn vị tư nhân (năm 2017 không có nguồn thu nhập), dự kiến năm 2019 và 2020 Quỹ chỉ nhận được 20 triệu đồng/năm.

Quỹ kiểm soát an ninh không gian Việt Nam

Nhiệm vụ chi của Quỹ chủ yếu là cho vay lợi nhuận suất giảm giá, tài trợ, hỗ trợ lãi suất cho các chương trình, dự án, các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; ký quỹ cu lịc hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; chấp hành một số cơ chế, chế độ nguồn vốn đối với dự án đầu tư theo cách thức sản xuất sạch sẽ; cung cấp giá điện gió đối với các công trình điện gió,…

Quỹ có nguồn thu lệ phí bán chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính; tất nhiên, theo quy định của Luật phí, lệ phí thì đây là khoản thu của ngân sách nhà nước. Đồng thời, hằng năm NSNN bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường bổ sung cho Quỹ để chi các nhiệm vụ trợ giá điện gió, hỗ trợ cho các chương trình, dự án, các hoạt động phòng, chống, giải quyết ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường là không phù hợp với quy định của Luật NSNN năm 2015.

Loạt quỹ ở địa phương chưa hiệu quả

Vài Quỹ nguồn vốn khác ở địa phương, như: Quỹ cung cấp sản xuất phù hợp tác phường; Quỹ hỗ trợ dân cày; Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ cung cấp phát hành đất; Quỹ bảo lãnh tín dụng,...

Các Quỹ này đều có tiêu chí thông thường phục vụ cho đầu tư sản xuất kinh tế của địa phương. Việc kiến tạo đa dạng Quỹ, dẫn đến một số trường hợp chồng chéo chức năng, trùng lặp về chỉ tiêu, đối tượng dịch vụ, phân tán nguồn lực, hạn chế giễu phát huy hiệu quả dùng.

Theo PV

Vietnamnet


Xem thêm: mua dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét