Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

SCR, HSC, AMV, C21, NAV, NTP, TTE, CTC, SVN, TRT: Tin tức giao dịch lượng lớn cổ hủ phiếu

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR): CTCP Thương nghiệp Thành Thành Công đã tậu 16.282.631 cp (tỷ trọng 4,8%). Trước giao dịch Thương nghiệp Thành Thành Công không sở hữu cũ kĩ phiếu nào. Giao dịch thực hiện trong khoảng 10/12 tới 17/12/2019.

CTCP Chứng khoán Tp HCM (HSC): Công ti Đầu cơ tài chính Nhà nước Tp HCM (HFIC) hoàn thành thủ tục bán 5 triệu cp trong tổng số 87,5 triệu cp (tỷ lệ 28,61%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thi hành trong khoảng 24/12/2019 đến 31/12/2019.

CTCP SXKD dược và trang trang bị y tế Việt Mỹ (AMV): Bà Đặng Thị Nương, Chủ tịch HĐQT, đăng ký tậu 3 triệu cp. Trước thương lượng bà Nương sở hữu 3.484.040 cp (tỷ lệ 9,18%). Giao dịch dự định chấp hành từ 20/12/2019 tới 17/1/2020.

CTCP Thế kỷ 21 (C21): Bà Nguyễn Thị Anh Thư, ủy viên HĐQT, chứng nhận bán tổng thể 117.285 cp (tỷ trọng 0,67%). Đàm phán dự định chấp hành trong khoảng 23/12/2019 đến 17/1/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu C21, cùng thời gian, bà È cổ Phạm Thu Trúc, con ông Trằn Công Tuấn, chủ tịch HĐQT, hoàn thành thủ tục bán toàn bộ 174.718 cp (tỷ lệ 1%). Ông Trần Công Tuấn, Chủ toạ HĐQT, đăng ký bán toàn thể 737.348 cp (tỷ lệ 4,22%). Thương lượng dự kiến thực hiện trong khoảng 24/12/2019 đến 20/1/2020.

Còn Báo Tuổi Trẻ đã bán toàn cục 922.875 cp (tỷ lệ 5,28%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 12/12/2019.

CTCP Nam Việt (NAV): Bà Kim Ngọc Cẩm Ly, chủ đầu tư tư nhân, đã bán toàn bộ 850.610 cp (tỷ trọng 10,63%) và không còn là cổ hủ đông lớn. Giao dịch thi hành ngày 13/12/2019.

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP): Ông Đặng Quốc Minh, con ông Đặng Quốc Dũng, chủ tịch HĐQT, đạt yêu cầu tậu 1,2 triệu cp. Trước giao dịch ông Minh sở hữu 1.301.000 cp (tỷ trọng 1,33%). Thương lượng dự định chấp hành từ 20/12/2019 đến 17/1/2020.

CTCP Đầu tư năng lượng Trường Phồn thịnh (TTE): Ông Nguyễn Ngọc Tưởng, Phó Chủ toạ, đã bán 700.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 700.000 cp (tỷ trọng 2,455%). Giao dịch thực hiện ngày 18/12/2019.

Cũng can hệ tới cũ kĩ phiếu TTF, ông Lê Nhất Minh Xuân, Trưởng BKS, đã bán 550.000 cp, giảm lượng sở hữu sau đàm phán xuống 550.000 cp (tỷ lệ 1,93%). Đàm phán thi hành ngày 18/12/2019. Hình như đó, cùng ngày, ông Đinh Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT, đã tìm 1.307.791 cp (tỷ lệ 4,59%). Trước đàm phán ông Hoàng không sở hữu cổ hủ phiếu nào.

CTCP Gia Lai CTC (CTC): CTCP Du lịch Gia Lai đã bán toàn bộ 314.200 cp (tỷ pệ 3,57%). Thương lượng thi hành trong khoảng 11/12 tới 12/12/2019.

Cũng liên quan tới cũ kĩ phiếu CTC, ngày 13/12/2019 bà nguyễn Thị Triều Ninh, trưởng BKS, đã bán toàn thể 613.700 cp (tỷ trọng 6,97%) và không còn là cổ lỗ đông lớn. Bà Vũc Thị ai, chủ đầu tư tư nhân, đã bán cục bộ 901.346 cp (tỷ trọng 10,24%) và không còn là cũ rích đông lớn. Ông Nguyễn Đức Hừng, người có can dự với bà Vũ Thị Mai, đã bán toàn bộ 1.166.038 cp (tỷ lệ 13,25%) và không còn là cổ lỗ đông lớn. Ông Đinh Vạn Dũng, chủ đầu tư tư nhân, đã bán toàn thể 964.674 cp (tỷ trọng 10,96%) và không còn là cũ kĩ đông lớn.

Phía mua tham gia, ông Nguyễn Thời Linh, nhà đầu tư tư nhân, đã tậu 520.900 cp (tỷ lệ 5,92%) và biến thành cổ hủ đông lớn. Trước giao dịch ông Linh không chiếm hữu cũ rích phiếu nào. Thương lượng thực hiện ngày 12/12/2019.

Còn ngày 13/12, bà Mai Xuân Hà, chủ đầu tư tư nhân, đã tìm 1.566.058 cp (tỷ lệ 17,8%) và trở thành cổ hủ đông lớn. Trước thương lượng ông Linh không chiếm hữu cổ lỗ phiếu nào.

CTCP Cơ quan Vexilla vn (SVN): Ông Nguyễn Sỹ Cường, nhà đầu tư tư nhân, đã bán 577.600 cp, giảm lượng chiếm hữu sau thương lượng xuống 2.100.200 cp (tỷ lệ 10%). Thương lượng chấp hành ngày 11/11/2019.

Cũng can dự đến cổ phiếu SVN, cùng thời điểm, ông Hoàng Thanh Tùng, nhà đầu tư cá nhân, đã tậu 577.600 cp, nâng lượng sở hưu sau đàm phán lên 1.877.400 cp (tỷ lệ 8,94%).

CTCP Trúc thông (TRT): Bà Đặng Việt Phương Anh, con ông Đặng Văn Việt, Chủ toạ HĐQT, chứng nhận sắm 1.478.492 cp. Trước giao dịch bà Phương Anh không sở hữu cũ rích phiếu nào. Giao dịch dự kiến chấp hành trong khoảng 20/12/2019 đến 17/1/2020.

Nam Sơn

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: gia nha dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét