Thứ Năm, 12 tháng 12, 2019

Phó Thống đốc: vietnam tiếp diễn hoàn thiện cơ sở vật chất trả tiền để tạo ra ngân hàng số

Ngày 12/12/2019, tại hội sở Nhà băng Nhà nước vietnam (NHNN), Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đã có buổi khiến việc với ông Amol Gupte, Tổng Giám đốc Ngân hàng Citibank ASEAN.

Tại buổi khiến việc, ông Amol Gupte, Tổng Giám đốc Citibank ASEAN gửi lời cảm ơn NHNN đã cung cấp Citibank vn trong suốt thời điểm qua, cùng lúc đánh giá cao những thành quả của ngành nghề Nhà băng vietnam trong công cuộc số hóa lĩnh vực nhà băng và công việc tái cơ cấu hệ thống.

Ông Amol Gupte nghĩ là, với gần như canh tân cần thiết về trả tiền không sử dụng tiền mặt, NHNN đang bắt kịp khuynh hướng của quả đât. Bên cạnh, tại Nghị định số 87/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một vài vấn đề của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP có nội dung sửa đổi cần thiết liên quan đến việc triển khai định danh đối tượng mua hàng theo phương thức điện tử (e-KYC) khi cho phép ngân hàng được quyết định chạm mặt mặt hoặc không gặp gỡ mặt khách hàng lần đầu khi chấp hành các đàm phán can dự đến công nghiệp mới; Trong Dự thảo luật pháp thanh toán không dùng tiền mặt thay thế Nghị định 101/2012/NĐ-CP, NHNN đã công nhận một vài đối tượng không phải ngân hàng tham gia thanh toán không sử dụng tiền mặt... 

Ông Gupte tin tưởng với định hướng đúng đắn như trên của NHNN, sắp đến các item phục vụ nhà băng xúc tiến thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng tạo ra, đóng góp hăng hái phát triển GDP. Thây mặt của CitiBank ASEAN còn mua bán thêm một số nội dung về ngành nghề thanh toán số hóa ngành nghề tài chính ngân hàng, san sẻ chế độ Citibank có thể cung cấp NHNN để thúc đẩy thời kỳ số hóa, đồng thời chia sẻ trải nghiệm của Citibank trong việc chấp hành sườn khổ pháp lý thí nghiệm tại một số nước nhà trên nhân loại...

Phó Thống đốc: Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hạ tầng thanh toán để phát triển ngân hàng số - Ảnh 1.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh tại buổi khiến cho việc.

Chắc chắn những mua bán cũng như bắt buộc, kiến nghị của Citibank phù hợp với xác định phương hướng của NHNN đã và đang triển khai, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cho nhân thức, để tạo dễ dãi trong việc ứng dụng đổi mới sáng tạo và thúc đẩy thời kỳ số hóa trong hoạt động ngân hàng, chủ động thích ứng với bối cảnh Cách mạng Công nghệ 4.0, NHNN đã tham vấn cho Chính phủ ban hành Nghị định số 87 trong đó nội dung sửa đổi cần thiết can hệ tới việc triển khai định danh đối tượng mua hàng theo cách thức điện tử e-KYC. NHNN cũng đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 về trả tiền không sử dụng tiền mặt, trong đó, dự kiến bổ sung chỉ dẫn pháp luật nêu trên.

Triển khai quy định tại Nghị định số 87 và Nghị định thay thế Nghị định số 101, NHNN đang phân tích sửa đổi và dự định ban hành văn phiên bản hướng dẫn về việc mở và sử dụng account trả tiền theo hướng chuẩn y mở tài khoản theo phương án điện tử với những nguyên tắc cụ thể vừa bảo đảm tiện lợi cho ngân hàng và khách hàng trong cung ứng, tiếp cận phục vụ nhưng vẫn bảo đảm định danh đối tượng mua hàng và ngăn đề phòng, hạn chế không may mạo danh, ăn gian. 

Phó Thống đốc: Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hạ tầng thanh toán để phát triển ngân hàng số - Ảnh 2.

Từ trái qua phải: Bà Natalia Ansell, Tổng Giám Đốc Citibank vietnam, ông Amol Gupte, Tổng Giám đốc Ngân hàng Citibank ASEAN

Về định hướng của NHNN đối với tạo ra ngân hàng số và việc vận dụng công nghệ số trong hoạt động ngân hàng, Phó Thống đốc cho nhân thức, thời điểm tới, NHNN tiếp diễn chỉ huy tăng cấp và hoàn thành hạ tầng trả tiền, ban hành các tiêu chuẩn về trả tiền QR code, tiêu chuẩn thẻ chíp nhằm tăng nhanh tính gắn kết, giải quyết liên thông giữa các đơn vị cung ứng phục vụ thanh toán, trung gian trả tiền và dịch vụ trả tiền bình yên, dễ dàng, tích phù hợp nghiêm ngặt với các đơn vị quản lý, ngành khác.

Dường như, NHNN đang nghiên cứu về vận dụng công nghiệp mới trong hoạt động nhà băng như chia sẻ dữ liệu (API, điện toán đám mây), cơ sở trả tiền tập trung; cũng như phạm vi pháp lý thử nghiệm đối với việc vận dụng các kĩ nghệ mới. NHNN sẽ tập trung xây dựng cách thức, chính sách và ban hành các quy định nhằm tạo không gian dễ dãi cho các ngân hàng, tổ chức trung gian trả tiền thay đổi sáng tạo, Áp dụng mạnh mẽ các công nghiệp thành công của CMCN 4.0 tham gia hoạt động ngân hàng, thanh toán.

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh phân trần hy vọng trong thời gian tới, Citibank có thể san sẻ thông tin, kinh nghiệm với những chiến thắng của Citibank trong khai triển nhà băng số, mở tài khoản trả tiền bằng phương án điện tử (eKYC); cùng lúc, cung cấp NHNN trong việc điều tra thực tại để tìm hiểu về mô phỏng hoạt động và cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số, việc mở tài khoản bằng phương thức điện tử cũng như chế độ, chính sách, hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng số tại vài nước cũng như khu vực trên thế giới.

Ánh Dương (tổng thích hợp theo SBV)

Theo Nhịp Sống Việt


Tham khảo thêm: bds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét