Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Nhà xuất bạn dạng chi thù lao cho chỉ đạo Sở: Bộ Giáo dục nói gì?

- Bộ GD-ĐT vừa có quan điểm can hệ việc một số cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM nhận thù lao hàng tháng từ NXB Giáo dục vietnam để biên soạn SGK mà báo chí đề đạt.

Về việc này, Bộ GD-ĐT cho hay, theo pháp luật của Luật Xuất phiên bản, việc câu kết với công ty, tư nhân trong hoạt động xuất phiên bản luật pháp trách nhiệm của Tổng Giám đốc (Giám đốc) Nhà xuất bản. Vì thế Tổng Giám đốc (Giám đốc) Nhà xuất bản phải chịu trách nhiệm về công ty đối tác, hình thức cấu kết và giao liên hiệp đồng liên hiệp đối với từng xuất bạn dạng phẩm (ở đây là SGK).

Nghĩa vụ của đối tác làm ăn (cá nhân, doanh nghiệp) liên kết xuất bản với NXB đã được pháp luật trong Luật Xuất bản và các quy định có can hệ của quy định. Bên cạnh, nếu như đối tác làm ăn liên minh xuất phiên bản là cán bộ, công chức nhà nước thì phải tuân thủ các pháp luật của Luật Công chức; Luật Phòng chống tham nhũng..., đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, phòng tránh sự xung bỗng về lợi ích có thể xảy ra.

Trong trường hợp này, NXBGDVN và Sở GD-ĐT TP.HCM có trách nhiệm giải trình cụ thể về việc mà tin báo phản ảnh.

Nhà xuất bản chi thù lao cho lãnh đạo Sở: Bộ Giáo dục nói gì?
Ảnh: Thanh Hùng

Để đảm bảo vô tư, công khai, minh bạch trong việc chọn lựa SGK, dự thảo Thông tư chỉ dẫn của Bộ GD-ĐT đang đăng mạng xin quan niệm dư luận nhiều đã qui định: “Người đã nhập cuộc biên soạn, giám định SGK của các NXB không được tham gia vào Hội đồng” lựa chọn SGK. Cùng với việc ban hành Thông tư hướng dẫn việc chọn SGK trong các cơ sở vật chất giáo dục đa dạng, trong đó qui định rõ nghĩa vụ của UBND cấp tỉnh và cấp huyện, các tập đoàn quản lý giáo dục và các cơ sở vật chất giáo dục phổ biến ở địa phương, Bộ sẽ cùng với các tổ chức quản lý ở địa phương tăng nhanh giám sát, rà soát, thanh tra việc tổ chức chọn SGK trong các cơ sở giáo dục nhiều để đảm bảo đúng thi hành quy định, công bình, công khai, sáng tỏ.

Thanh Hùng

Yêu cầu Sở GD-ĐT TP.HCM giải trình về khoản thù lao của NXB Giáo dục

Đòi hỏi Sở GD-ĐT TP.HCM giải trình về khoản thù lao của NXB Giáo dục

- UBND TP.HCM chỉ huy khẩn yêu cầu Sở GD- ĐT TP.HCM giải trình về việc NXB Giáo dục chi báo thù lao hàng 04 tuần cho chỉ đạo Sở GD-ĐT TP.HCM


Tham khảo thêm: mua dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét