Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

Khánh Hoà xin Thủ tướng dừng quy hoạch Bắc Vân Phong thành đặc khu

Uỷ ban nhân dân tỉnh giấc Khánh Hoà vừa mới đây có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ buộc phải để ý dừng chủ trương lập Quy hoạch cục bộ phát hành kinh tế phố hội Doanh nghiệp hành chính kinh tế khác biệt Bắc Vân Phong và điều chỉnh Quy hoạch phổ biến xây dựng Khu kinh tế Vân Phong.

Trong văn bản này, UBND tỉnh giấc Khánh Hoà cho biết, tới nay, địa phương đã thi hành vài giấy tờ để triển khai lập Quy hoạch toàn cục sản xuất kinh tế và phường hội Doanh nghiệp hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong như Dự thảo nhiệm vụ qui hoạch, chuẩn bị cho công tác chọn nhà thầu trả lời lập qui hoạch.

Dĩ nhiên, do Luật Tổ chức hành chính – kinh tế khác lạ vẫn chưa được Quốc hội dự định thời gian phê chuẩn nên giai đoạn khai triển lập Quy hoạch khu vực Bắc Vân Phong theo xác định phương hướng Đơn vị hành chính kinh tế khác lạ gặp mặt phổ thông khó khăn vướng mắc khi chưa xác định hạ tầng pháp lí, lớp lang hồ sơ, nội dung qui hoạch, hội đồng thẩm định và các nội dung liên quan khác.

Do gian khổ nêu trên, việc nhân tố chỉnh Quy hoạch phổ biến xây dựng khu vực Bắc Vân Phong theo xác định phương hướng tạo ra thành Doanh nghiệp hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong chưa được khai triển nên việc thú vị đầu tư chậm trễ phát hành.

UBND tỉnh giấc Khánh Hòa cho nhân thức, về kết quả thực hiện được và những gian truân sau 5 năm thực hiện yếu tố chỉnh quy hoạch thông thường xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định ngày 17/3/2014, Khánh Hòa kiếm được thấy, đối với khu vực Nam Vân Phong, việc triển khai các công trình theo điều chỉnh qui hoạch phổ biến xây dựng được thông qua vẫn tiếp tục chấp hành.

Riêng với khu vực Bắc Vân Phong, do có chủ trương xây dựng đặc khu kinh tế - hành chính Bắc Vân Phong theo Kết luận ngày 24/12/2012 của bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh giấc Khánh Hòa đến năm 2020 và góc nhìn tới năm 2030 nên chưa khai triển lập quy hoạch các khu công dụng để phân tích vấn đề chỉnh quy hoạch cho phù hợp.

Mặt khác, theo xác định phương hướng vấn đề chỉnh quy hoạch phổ biến đã được chuẩn y, có vài khu tác dụng và đất chưa sử dụng cần vấn đề chỉnh và bổ sung các nội dung quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn để kêu gọi đầu cơ.

Cụ thể, về khu phi thuế quan, theo nhân tố chỉnh quy hoạch được duyệt có quy mô 920 ha, ví như không tính quy hoạch Cảng trung chuyển quốc tế đến năm 2030 là 290 ha thì diện tích còn lại khoảng 630 ha. Khu vực này có quy mô tự nhiên khoảng 950 ha. Theo đó, diện tích đất còn lại khoảng 320 ha chưa được định hướng quy hoạch.

Hay như các khu thành phố chức năng khác, qui hoạch được phê duyệt xác định phương hướng khu vực Nam Tu Bông tới đèo Cổ lỗ Mã qui mô khoảng 900 ha khi mà khu vực này có quy mô thiên nhiên khoảng 2050 ha, phần còn lại chưa định hướng quy hoạch.

Vài khu vực khác như Tuần Lễ - Hòn Ngang hay Khu vực đóng gói kĩ nghệ dồn vào một chỗ tại Dốc Đá Trắng, Khu sản xuất công nghệ tại Hòn Khói cũng cần được nhân tố chỉnh lại cho thích hợp với kêu gọi đầu cơ và khai thác hiệu quả quỹ đất.

Bên cạnh, UBND tỉnh giấc Khánh Hòa cũng cho nhân thức theo vấn đề chỉnh quy hoạch được duyệt có phần diện tích đất chưa sử dụng khoảng 8.668 ha cũng cần phân tích định hướng qui hoạch để thực hiện tốt việc quản lí đất đai trong Khu kinh tế.

Từ thực tại trên, UBND thức giấc Khánh Hòa lên tiếng và buộc phải Thủ tướng Chính phủ chú ý cho lâm thời dừng việc lập Quy hoạch tổng thể tạo ra kinh tế phường hội Đơn vị hành chính - kinh tế khác lạ Bắc Vân Phong cho tới khi Luật đơn vị hành chính – Kinh tế khác biệt được Quốc hội phê chuẩn.

Đồng thời cho phép chấp hành điều chỉnh Quy hoạch chung của Khu kinh tế Vân Phong tới năm 2030 theo hướng văn minh phục vụ yêu cầu phát triển của Khu kinh tế Vân Phong, thích hợp với tình hình thực tại hiện giờ nhằm tạo vấn đề kiện thuận tiện cho việc kêu gọi đầu cơ.


Đọc thêm: bds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét