Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

GMD, HBC, NBB, SZE, PVP, APG, TPC, SPV, SUM: Tin tức thương lượng lượng lớn cũ rích phiếu

CTCP Gemadept (GMD): Bà Nguyễn Minh Nguyệt, thành viên HĐQT, đạt yêu cầu tậu 500.000 cp. Trước thương lượng bà Nguyệt sở hữu 605.012 cp (tỷ trọng 0,2%). Đàm phán dự định thực hiện trong khoảng 23/12/2019 tới 21/1/2020.

Cũng can dự đến cổ lỗ phiếu GMD, ông Đỗ Văn Minh, Tổng Giám đốc, đã mua 500.000 cp, nâng lượng chiếm hữu trong khoảng 503.000 cp (tỷ trọng 0,17%) lên 1,003.000 cp (tỷ trọng 0,34%). Giao dịch thi hành từ 12/12 đến 18/12/2019.

CTCP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (HBC): Ông Lê Quốc Duy, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 200.000 cp, giảm lượng chiếm hữu từ 1.091.103 cp (tỷ lệ 0,47%) xuống còn 891.103 cp (tỷ lệ 0,39%). Giao dịch chấp hành từ 10/12 đến 18/12/2019.

CTCP Đầu cơ Năm Bảy Bảy (NBB): CTCP Đầu cơ Cơ sở vật chất công nghệ Tp HCM (CII) đã tậu 780.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 63.624.362 cp (tỷ trọng 68,18%). Giao dịch thi hành ngày 12/12/2019.

CTCP Không gian Sonadezi (SZE): Ông È cổ Anh Dũng, tổng Giám đốc, đạt yêu cầu tậu 115.400 cp. Trước đàm phán ông Dũng chiếm hữu 184.600 cp (tỷ lệ 0,62%). Thương lượng dự định chấp hành từ 19/12/2019 tới 16/1/2020.

CTCP Vận vận chuyển dầu khí Thái Bình Dương (PVP): Tổ chức kinh doanh TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương vietnam đã bán 1.479.900 cp, giảm lượng sở hữu trong khoảng 11.838.900 cp (tỷ trọng 12,56%) xuống 10.359.000 cp (tỷ lệ 10,99%). Thương lượng chấp hành từ 13/11 tới 12/12/2019.

CTCP Chứng khoán APG (APG): Bà Nguyễn Thanh Hà, chủ đầu tư cá nhân, đã bán 179.940 cp, giảm lượng sở hữu sau đàm phán xuống 1.638.180 cp (tỷ trọng 4,81%). Thương lượng chấp hành ngày 11/12/2019.

CTCP Nhựa Tan Đại Hưng (TPC): Bà Tôn Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch, đã tìm 400.000 cp, nâng lượng sở hữu sau đàm phán lên 704.000 cp (tỷ lệ 2,88%). Giao dịch chấp hành ngày 16/12/2019.

CTCP Thủy đặc sản (SPV): CTCP Đầu cơ Vina chứng nhận sắm 200.000 cp. Trước thương lượng công ty Vina sở hữu 1.710.800 cp (tỷ lệ 15,84%). Đàm phán dự định thực hiện từ 20/12/2019 tới 16/1/2020.

CTCP Đo đạc và Tài nguyên (SUM): Bà Lê Phương Châm, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký tậu 100.000 cp. Trước đàm phán bà Châm chiếm hữu 88.770 cp (tỷ trọng 3,73%). Thương lượng dự kiến chấp hành trong khoảng 20/12/2019 tới 13/1/2020.

Nam Hà

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: dịch vụ bất động sản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét