Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Chính phủ đề nghị sửa Luật Đất đai trong năm 2020

Văn phòng Chính phủ cho nhân thức, Chính phủ vừa đề nghị nội dung dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp thường kỳ năm 2020.

Theo đó, Chính phủ dự định trình các công trình luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số yếu tố của Luật Giải quyết vi phạm hành chính; dự án Luật Biên phòng vn (cho ý kiến lần đầu trước khi trình Quốc hội cho quan niệm); công trình Luật Ký hợp đồng quốc tế; dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); dự án Luật Đầu tư theo cơ chế công ty đối tác công tư; Luật Đầu cơ (sửa đổi); Luật Công ty (sửa đổi); dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo vệ môi trường; công trình Luật Sửa đổi, bổ sung vài nhân tố của Luật Đất đai; công trình Luật Người công phu vn đi khiến việc ở nước ngoài theo phù hợp đồng; công trình Luật Bạn teen (sửa đổi); công trình Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)...

song song, Chính phủ cũng xin quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: nghị quyết của Quốc hội về phát hành đô thị Đà Nẵng đến năm 2030 góc nhìn tới năm 2045. Công bố kết quả thi hành nghị quyết số 100/2015/QH13 phê phê chuẩn chủ trương đầu cơ các Chương trình mục tiêu giang sơn công đoạn 2016 - 2020. 

Lên tiếng kết quả chấp hành ý tưởnrg tài chính 5 năm tổ quốc 2016 - 2020 và định hướng chiến lược tài chính 5 năm nước nhà thời kỳ 2021 - 2025. Lên tiếng kết quả chấp hành nghị quyết số 24/2016/QH14 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế thời kỳ 2016 - 2020 cũng là những nội dung sẽ được xin ý kiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng dự kiến thông báo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2020 để ý chuẩn y Hiệp định Thương mại hòa bình giữa vietnam và Câu kết Châu Âu (EVFTA) trong năm 2020; lưu ý nội dung về nguyên tắc, chỉ tiêu, định mức phân bổ vốn đầu cơ phát hành nguồn ngân sách nhà nước quá trình 2021 - 2025; lưu ý, quyết định hình thức đặc thù quản lý, sử dụng số tiền nhận được trong khoảng hoạt động khai thác của nả kết cầu cơ sở vật chất hàng không quá trình trong khoảng ngày 1/1/2018 (thời gian Luật Quản lý, sử dụng của cải công có hiệu lực chấp hành) tới ngày Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tìa sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý được phê thông qua...


Có thể bạn quan tâm: dịch vụ bất động sản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét