Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Phải hoàn tất chuyển đổi 21 triệu thẻ ATM trong năm 2019

Các doanh nghiệp trên theo đó cần chủ động và nghiêm túc doanh nghiệp triển khai ứng dụng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip trong nước theo lịch trình chuyển đổi qui định tại Thông tư số 41/2018 của NHNN.

Theo Thông tư 41, đến hết năm 2019, ít nhất 35% số máy ATM, 50% số vũ trang hài lòng thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại vn phải vâng lệnh tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Đáng lưu ý tới hết ngày 31.12.2019, chí ít 30% số thẻ đang lưu hành trên hoạt động mua bán phải vâng lệnh tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa, tương đương khoảng 21 triệu thẻ ATM phải biến đổi từ công nghệ thẻ từ sang thẻ chip.

Hạn chót cho việc biến đổi cục bộ thẻ ATM trên thị trường sang thẻ chip là cuối năm 2021.

Theo Cẩm Hà

Công sức


Có thể bạn quan tâm: bat dong san

0 nhận xét:

Đăng nhận xét