Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

Đồng Nai lên tiếng sai phép “xác định giá đất không đúng thực tại” tại công trình Giang Điền của LDG và Sonadezi

Nội dung được nêu trong kết luận số 67 ngày 23/10 của Thanh tra tỉnh giấc Đồng Nai kết luận thanh tra về việc chấp hành các qui định pháp luật về xác định giá đất chi tiết đối với dự án đầu tư Khu cư dân Phục vụ Giang Điền tại phường Giang Điền, thị xã Trảng Bom do CTCP Đầu cơ LDG và CTCP Sonadezi làm nhà đầu tư.

Giấy tờ giải đáp giá đất không đúng pháp luật

Theo kết luận thanh tra, đối với việc chuẩn bị thực hiện thẩm định giá đất cụ thể tại công trình đầu tư Khu dân cư Dịch vụ Giang Điền (khu B), giấy tờ sẵn sàng thực hiện thẩm định giá đất không bộc lộ vị trí, diện tích, loại đất và thời hạn dùng của thửa đất cần định giá là không đúng theo pháp luật tại Thông tư 36 ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên Không gian luật pháp cụ thể qui định định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; xác định giá đất chi tiết và trả lời xác định giá đất.

Các cá nhân và tổ chức can dự được giao nhiệm vụ chuẩn bị công tác xác định giá đất chi tiết để bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, không cung ứng giấy tờ trọn vẹn cho tổ chức trả lời giá đất chi tiết theo qui định và thiếu rà soát, dẫn đến công việc trả lời giá đất chi tiết gặp gỡ khó khăn.

Về đơn vị thực hiện tư vấn định giá đất chi tiết, qua rà soát 7 chứng thư thẩm định giá đất chi tiết do CTCP Đánh giá giá và Giải đáp đầu cơ xây dựng Thế Hệ Mới, Trọng tâm Khoa học Tài nguyên Môi trường Đồng Nai thực hiện đều sử dụng hình thức so sánh để trả lời giá đất chi tiết. Dĩ nhiên qua kiểm tra thủ tục về trả lời giá đất chưa bảo đảm theo pháp luật.

Cụ thể, có 7/30 thửa đất chọn để so sánh với thửa đất cần xác định giá đất cụ thể nhưng không biểu hiện có thương lượng chiến thắng; có 3/30 thửa đất được tổ chức trả lời lựa chọn để so sánh với thửa đất cần xác định giá đất chi tiết có thời điểm thương lượng thắng lợi quá thời hạn 2 năm trở lên theo pháp luật; có 3/5 công dân được lấy phiếu điều tra thu thập tin tức của thửa đất chắc chắn không có doanh nghiệp nào đến phỏng vấn và không ký tham gia phiếu dò hỏi tích lũy thông tin của thửa đất là không đúng theo pháp luật của Thông tư 36.

Thời gian thi hành tư vấn định giá đất chi tiết, cả khu A và B của công trình KDC Phục vụ Giang Điền việc thực hiện tư vấn giá đất tại các chứng thư giám định giá nêu trên có thời điểm chấp hành chậm trễ từ 17 ngày tới 94 ngày làm cho việc kể từ khi ký hợp đồng tư vấn giá đến khi có kết quả tư vấn giá đất là không đúng theo Quyết định 04 ngày 1/2/2016 của UBND Thức giấc Đồng Nai (thời gian pháp luật là 20 ngày làm việc).

Các tổ chức giải đáp giá đất chi tiết sử dụng chính sách so sánh, tất nhiên trong giai đoạn thi hành tư vấn giá đất cụ thể của Công ti Thế Hệ Mới, Trọng điểm Kỹ thuật Khoáng sản Không gian Đồng Nai chưa thể hiện đúng theo pháp luật của quy định dẫn tới những sai phép và thiết sót. Sở Tài nguyên Không gian là đơn vị được pháp luật về đất đai và UBND tỉnh giao chủ trì trong việc xác định giá đất cụ thể, là đơn vị thuê tư vấn giá đất, tuy nhiên thiếu nghĩa vụ trong kiểm tra, đôn đốc các công ty trả lời giá đất dẫn tới việc tư vấn giá đất chậm về thời điểm và có các sai phạm, khuyết điểm.

Đối với việc trình Hội đồng giám định giá đất tỉnh giấc thẩm định giá đất chi tiết của dự án Giang Điền lần 2 tại tờ trình số 733 ngày 11/8/2016 của Sở Khoáng sản Môi trường có thời hạn thi hành đủng đỉnh trễ 10 ngày là không đúng so với pháp luật là 5 ngày làm việc.

Kết quả xác định giá đất không đúng thực tại

Theo thanh tra Đồng Nai, việc tư vấn giá đất chi tiết của các công ty trả lời giá đất chưa đúng theo Thông tư 36 nhưng Sở Khoáng sản Môi trường khuyết điểm trong việc rà soát, đánh giá kết quả tư vấn giá đất, của các đơn vị trả lời trước khi trình Hội đồng đánh giá giá đất tỉnh giấc là không đúng theo luật pháp Thông tư 36.

Về thẩm định phương thức giá đất, cả khu A và B của công trình đầu tư Khu cư dân Phục vụ Giang Điền, Hội đồng thẩm định giá đất thức giấc tiền hành giám định 7 lần tại 7 chứng thư có thời điểm thẩm định chậm chạp trễ trong khoảng 27 ngày tới 49 ngày là không đúng pháp luật 10 ngày.

Hội đồng đánh giá giá đất trả hồ sơ bắt buộc để ý lại phương thức giá đất cụ thể, đương nhiên lý do trả hồ sơ thông thường tầm thường, chưa rõ căn cứ, dẫn tới việc giải đáp giá đất và trình phương thức giá đất cụ thể phải làm lại phổ biến lần.

Về biên phiên bản cuộc họp của Hội đồng đánh giá giá đất tỉnh giấc, đối với 3 lần Hội đồng đánh giá giá đất tỉnh trả giấy tờ đề xuất chú ý lại phương án giá đất cụ thể tại các văn bản 3404, 2173, 4190 của Sở Tài chính không biểu hiện bằng biên bạn dạng cuộc họp là không đúng theo quy định tại Thông tư 78 ngày 22/6/2016.

Việc trình UBND Tỉnh Đồng Nai phê duyệt giá đất chi tiết để bồi thường dự án Giang Điền tại các Quyết định số 2716, 3129, 925 của UBND thức giấc có thời gian chấp hành chậm rì rì trễ từ 17 tới 23 ngày là không đúng theo qui định là 5 ngày.

Về việc quyết định giá đất chi tiết tại 3 quyết định trên của UBND Tỉnh về việc phê duyệt yếu tố chỉnh giá đất, phương thức giá đất cụ thể để đền bù thực hiện công trình Giang Điền có thời gian thi hành lờ lững trễ trong khoảng 15 tới 30 ngày là không đúng pháp luật 5 ngày.

Thời gian chấp hành định giá đất, đối với khu A và B trong khoảng khi công ty chấp hành định giá đất, đánh giá phương thức giá đất, hoàn thành dự thảo cách thức giá đất, quyết định giá đất có thời điểm chấp hành chậm trễ từ 56 đến 242 ngày là không đúng so với quy định 45 ngày. Việc kéo dài này cộng với việc giá đất có rộng rãi cô động dẫn tới kết quả xác định giá đất cụ thể khi kết thúc không còn phù hợp với thực tế, dẫn đến việc giải đáp giá đất và trình phương thức giá đất chi tiết phải khiến cho lại đa dạng lần.

Từ những nội dung kết luận nêu trên, Thanh tra tỉnh giấc Đồng Nai kiến nghị Chủ toạ UBND tỉnh giấc chỉ huy, xử lý. Theo đó, các tổ chức gồm UBND huyện Trảng Bom, Sở Khoáng sản Môi trường, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai cần làm rõ căn nguyên, xác định rõ bổn phận đối với từng đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền của chính mình can dự đến các sống sót và khuyết điểm trên. Đơn vị kiểm điểm nghiêm trang đối với tổ chức, cán bộ, báo cáo tỉnh giấc để lưu ý, xử lý theo qui định.

Theo Huyền Trâm

BizLive


Xem thêm: bat dong san

0 nhận xét:

Đăng nhận xét