Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019

Kỷ luật cán bộ đã nghỉ hưu: Quốc hội chính thức qui định hình thức 'xóa tư cất chức vụ đã cáng đáng'

Một trong những điểm đáng xem xét là quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu.

Trong báo cáo giải trình, tiếp thu trước Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Có ý kiến buộc phải luật pháp ngặt nghèo về hình thức giải quyết, bổn phận bồi thường thiệt thòi xảy ra để vừa bảo đảm tính răn bắt nạt, nghiêm khắc, nhưng bảo đảm tính nhân văn.

Bên cạnh đó, có quan điểm buộc phải cân nhắc thay cách thức kỷ luật "xoá tư cất chức vụ đã đảm nhiệm" bằng cách thức kỷ luật giảm hoặc truất lương hưu lâu dài, cố nhiên hậu quả pháp lý là tước bỏ hoặc cắt giảm các cách thức, chế độ đang được lợi.

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu là một chủ trương lớn, cần phải nghiên cứu thận trọng, có quy định hợp lý bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và thống nhất trong quá trình thực hiện.

Do đó, xin được qui định trong Luật nguyên tắc chung về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu; quy định cụ thể về chế độ giải quyết kỷ luật.

Trong đó, hình thức "xóa tư cách chức vụ đã đảm trách" là để đảm bảo thống nhất với hình thức kỷ luật theo quy định của Đảng, song song thực tiễn ứng dụng trong thời gian qua cho thấy đã có hiệu quả cố định, đáp ứng được nguyện vọng của phần đông nhân dân", Tổng Thư ký Quốc hội cho hay.

Tổng Thư ký Quốc hội cho nhân thức thêm, để biểu thị rõ chế độ kỷ luật gắn với hệ quả về vật chất, ý thức, trong dự thảo Luật cũng đã bổ sung nguyên tắc gắn chế độ xử lý kỷ luật với hệ quả pháp lý tương ứng để làm cơ sở cho Chính cu lỉ quy định chi tiết, đảm bảo tính khả thi, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện.

"Có quan niệm đề nghị pháp luật theo hướng chỉ xử lý hành vi vi phạm trong thời gian công việc của cán bộ, công chức giữ chức vụ, quyền hạn cố định đã nghỉ hưu, mất việc mà không vận dụng bình thường cho hồ hết cán bộ, công chức đã nghỉ hưu, thôi việc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiếm được thấy, việc bổ sung vào Luật Cán bộ, công chức luật pháp xử lý kỷ luật đối với tất cả cán bộ, công chức đã nghỉ việc nghỉ hưu là chấp hành đúng đòi hỏi của Nghị quyết TƯ, đảm bảo sự công bằng, nghiêm minh của luật pháp, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm của hàng ngũ cán bộ, công chức nói tầm thường, trong đó có cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, điều hành. Bởi vậy, xin Quốc hội cho thể hiện nội dung này như trong dự thảo Luật", Tổng Thư ký Quốc hội nói.

Ông Phúc nêu thêm, có ý kiến ĐBQH đề nghị chuyển nội dung về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã mất việc, nghỉ hưu thành một chương riêng hoặc một khoản có tính nguyên lý ở chương hiệu lực thực hiện hoặc lao lý thực hiện Luật.

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghĩ là, trong dự thảo Luật, tuy là luật pháp về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu, nhưng hành vi vi phạm bị xử lý là hành vi xảy ra trong thời gian người đó đang còn công tác (đang là cán bộ, công chức) và vẫn còn trong thời hiệu xử lý theo quy định.

Do đó, việc quy định về vấn đề này trong Luật Cán bộ, công chức theo hướng áp dụng quy định của Luật Cán bộ, công chức đối với đối tượng khác (cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu) là phù hợp", ông Phúc cho hay.

Theo qui định của Luật Công chức, Luật Viên chức, việc xử lý đối với hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã mất việc, nghỉ hưu được luật pháp như sau:

a) Mọi hành vi vi phạm trong thời gian công việc của cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu đều bị giải quyết theo quy định của qui định.

Căn cứ vào tính chất, chừng mực hiểm nguy, người có hành vi vi phạm có thể bị xử lý hình sự, hành chính hoặc xử lý kỷ luật;

b) Cán bộ, công chức sau khi thôi việc hoặc nghỉ hưu mới nhận thấy có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tùy theo thuộc tính, mức độ vi phạm phải chịu một trong những chế độ kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã phụ trách gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với cơ chế giải quyết kỷ luật.

Việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã thôi việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong thời gian công tác trước ngày 01/7/2020 được chấp hành theo qui định của Luật và Chính phủ luật pháp cụ thể khoản này.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức trẻ


Đọc thêm: gia dat saigon

0 nhận xét:

Đăng nhận xét