Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

Hà Nội phát hành 3 đô thị sinh thái Quốc Oai, Phúc Thọ và Chúc Sơn

Theo đó, thị trấn giao cho Viện Quy hoạch xây đắp Thủ đô khiến cho nhà đầu tư, tìm hiểu trên khuôn khổ toàn cục địa giới hành chính đô thị Thủ đô, các thị trấn theo Quy hoạch tầm thường xây đắp Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn y với tổng diện tích 3.344,6km2. Bao phủ gồm: 1 thành phố trung tâm đô thị Hà Nội và 5 thị trấn vệ tinh: Sơn Tây, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Xuân Mai, Hòa Lạc; 3 thị trấn sinh thái: Thành phố Quốc Oai, thị trấn Phúc Thọ, thị trấn Chúc Sơn; 11 thị trấn thị xã lỵ của các quận.

Chỉ tiêu của đề cương nhằm cụ thể hóa các tiêu chí phát triển thành phố, danh mục và lộ trình triển khai chấp hành Quy hoạch xây đắp vùng Thủ đô, Quy hoạch tầm thường xây đắp Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ; các chương trình, chiến lược của Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội về tạo ra Thủ đô (đến năm 2020, góc nhìn tới năm 2030 và xác định phương hướng tới năm 2050).

Tạo khí cụ quản lý và tạo ra hệ thống thành phố trên khu vực Hà Nội, phát huy tối đa tiềm năng, điểm tốt tại mỗi vùng lãnh thổ, gắn với các quy hoạch ngành nghề, lĩnh vực; khuyến khích phát hành kinh tế - phường hội tại khu vực thành phố phù hợp với Chương trình sản xuất đô thị quốc gia, kỹ năng huy động nguồn lực thực tại tại địa phương cho từng thời kỳ 5 năm.

song song, yêu cầu các chương trình, chiến lược cụ thể (tương xứng với tiềm năng và nguồn lực, có trung tâm, trung tâm và dùng hiệu quả quỹ đất xây dựng) đảm bảo đồng bộ về cơ sở vật chất thị trấn, phối hợp giữa bảo tồn, cải tạo và xây đắp mới; xác định lịch trình, cách thức bắt đầu xây đắp thị trấn bảo đảm tính khả thi và sản xuất bền vững; thống nhất các số liệu liên quan đến thành phố hóa, chủ trương, lịch trình chấp hành một vài đề án đầu tư, đề án xây đắp thị xã lên thị xã của 5 địa bàn: Gia Lâm, Thanh Trì, Đông Anh, Hoài Đức, Đan Phượng.

Theo Hoàng Phong

Tiền phong


Tham khảo thêm: mua nha

0 nhận xét:

Đăng nhận xét