Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Có “đổ vỡ chiến lược” trong giám sát, điều hành sản xuất trái phiếu đơn vị?

Tuần qua, Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) tạo ra một báo cáo, trong đó phần về thị trường trái phiếu tổ chức tiếp diễn được chú ý.

Tiếp diễn, vì diễn biến của hoạt động mua bán trái khoán công ty trong khoảng đầu năm 2019 đến nay trở thành nổi trội, với đa dạng thành viên nhập cuộc và quy mô liên tục bùng nổ.

Bùng nổ không để trong ngoặc kép, khi xét đến tiêu chí kế hoạch phát hành thị trường này từng được hoạch định hai năm trước.

Theo thông báo của SSI, lũy kế 10 tháng đầu năm 2019, tổng lượng trái khoán đơn vị tạo ra đã lên tới 178.732 tỷ đồng. Đáng để ý là số liệu bao gồm cả các lô phát hành ra công chúng nhưng không bao gồm các đợt tạo ra đơn lẻ trong 3 04 tuần đầu năm do chưa được công bố.

Bên cạnh đó, dữ liệu cập nhật trên Cổng thông tin của Bộ Tài chính ngày 06/11 cách đây không lâu mới chỉ nêu được con số tính đến ngày 28/6/2019, với khối lượng tạo ra lũy kế từ đầu năm chỉ là 89.483 tỷ đồng.

Với con số trên của Bộ Vốn đầu tư, hạn độ đó cũng đã đủ để vượt xa mục tiêu ý tưởnrg đề ra, được xây đắp từ nhị năm trước.

Chi tiết, theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14/8/2017, tiêu chí xác định dự kiến dư nợ thị trường trái phiếu công ty đạt khoảng 7% GDP vào năm 2020 và khoảng 20% GDP vào năm 2030.

Với 89.483 tỷ đồng mà Bộ Vốn đầu tư cập nhật tới 28/6/2019 thì dư nợ thị trường trái khoán công ty đã đạt khoảng 10,22% GDP năm 2018, vượt chiến lược đề ra đến năm 2020 theo Lộ trình sản xuất thị trường trái khoán thời kỳ 2017 - 2020, góc nhìn tới năm 2030 (ý tưởnrg đề ra là 7% GDP).

Còn giả dụ tính theo số liệu tập phù hợp và nêu trong thông báo của SSI, 178.732 tỷ đồng lũy kế 10 04 tuần đầu năm nay, thực tại sản xuất của hoạt động mua bán trái phiếu đơn vị đã vượt xa hơn nữa tiêu chí ý tưởnrg nói trên.

Nhân tố đặt ra, khi thị trường trái khoán đơn vị tạo ra bùng nổ và vượt xa và vượt trước mốc dự tính như vậy, việc nắm bắt, quản lý và giám sát không may có “vỡ lẽ ý tưởnrg” theo hay không?

Theo Lam Giang

Bizlive


Xem tại: gia dat saigon

0 nhận xét:

Đăng nhận xét