Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Cổ lỗ phiếu lập đỉnh, Thủy điện Gia Lai (GHC) tạm bợ ứng tiếp 20% cổ lỗ tức bằng tiền đợt 2/2019

Ngày 20/11 tới đây CTCP Thủy điện Gia Lai (mã chứng khoán GHC) sẽ chốt danh sách cổ lỗ đông thực hiện chi trợ thì ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 20%, tương ứng cũ rích đông chiếm hữu 1 cổ lỗ phiếu được kiếm được về 2.000 đồng. Thời điểm thanh toán kể trong khoảng ngày 10/12/2019.

Như vậy với 20,5 triệu cổ hủ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Thủy điện Gia Lai sẽ chi khoảng 41 tỷ đồng trợ thời ứng cũ kĩ tức đợt này cho cổ hủ đông.

Trước đó ngày 19/8/2019 Thủy điện Gia Lai vừa chốt danh sách cổ hủ đông trợ thời ứng cổ lỗ tức đợt 1/2019 với tỷ trọng 15%. Tương tự tính cả đợt này cổ lỗ đông tổ chức kinh doanh kiếm được 35% cổ hủ tức cho năm 2019. Chỉ tiêu chia cổ hủ tức mà trước đây HĐQT đã đề ra trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 dự định 40%.

Vừa qua Thủy điện Gia Lai vừa thông báo kết quả kinh doanh quý 3 và 9 bốn tuần đầu năm với thu nhập lớn mạnh song lợi nhuận lại đi ngang cùng kỳ. Chi tiết trong riêng quý 3, doanh thu thuần của GHC đạt 68,3 tỷ đồng, tăng 61% cùng kỳ. Thu nhập tài chính giảm mạnh chỉ bằng 1/3 cùng kỳ năm trước, các khoản chi tiêu đều tăng tương đối. Đáng lưu ý trong kỳ nảy sinh khoản chi tiêu vốn đầu tư hơn 11 tỷ đồng (cơ bản là chi phí lợi nhuận mượn) trong khi cùng kỳ năm rồi không nảy sinh khoản chi tiêu này. Kết quả lợi nhuận sau thuế ghi kiếm được 25,6 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ 2018.

Lũy kế 9 bốn tuần đầu năm, sản lượng điện thương phẩm đạt 88,6 triệu kWh, tương đương với tổng doanh thu 157,6 tỷ đồng, hoàn thành 69% ý tưởnrg năm. Lãi sau thuế ghi nhận 70,5 tỷ đồng, kết thúc 70% kế hoạch.

Trên hoạt động mua bán, cổ hủ phiếu GHC vừa lập đỉnh với mức gia 38.000 đồng/cp và hiện vẫn đang thương lượng ở tầm giá đó.

Cổ phiếu lập đỉnh, Thủy điện Gia Lai (GHC) tạm ứng tiếp 20% cổ tức bằng tiền đợt 2/2019 - Ảnh 1.

Minh Quang đãng

Theo Nhịp Sống Việt


Có thể bạn quan tâm: dịch vụ bất động sản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét