Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Bộ Giao thông: Xe thích hợp đồng công nghệ đề xuất gắn mào 'Taxi' hoặc 'Xe Taxi'

Trên cơ sở quan điểm của Bộ trưởng các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Công nghệ và Kĩ nghệ và các chuyên gia trên các ngành; Bộ Giao thông Vận chuyên chở hợp nhất và tiếp thu sửa đổi một số nội dung chính.

Xe thích hợp đồng kĩ nghệ phải dán chữ "Taxi" hoặc "Xe Taxi"

Đối với với nội dung pháp luật về hộp đèn đối với xe taxi, Bộ Giao thông Vận vận chuyển sửa đổi nội dung pháp luật tại điểm b khoản 1 Yếu tố 6 của dự thảo Nghị định như sau:  Siêu xe buôn bán vận chuyên chở hành khách bằng taxi bao gồm taxi thanh toán bằng đồng hồ, và taxi có dùng khí cụ thanh toán, kết nối bằng ứng dụng điện tử được quyền chọn lựa gắn khung đèn với chữ "Taxi" một mực trên nóc xe với kính thước tối thiểu là 12x30 cm hoặc dán khăng khăng cụm từ "Xe Taxi" làm cho bằng vật liệu phản quang trên kính phía trước và kính phía sau xe với kích thước tối thiểu của cụm trong khoảng "Xe Taxi" là 06 x 20 cm.

Trường thích hợp lựa chọn gắn hộp đèn với chữ "Taxi" nhất mực trên nóc xe thì không phải niêm yết cụm từ "Xe Taxi".

Bộ Giao thông Vận tải khẳng định: Việc sửa đổi quy định như trên là hoàn toàn thích hợp với những pháp luật quy định hiện hành. Xem thêm thực tại một vài nước trên nhân loại cũng không đề xuất xe taxi phải có hộp đèn; đảm bảo tiết kiệm chi tiêu cho doanh nghiệp, công ty, cá nhân kinh doanh vận chuyên chở; phục vụ ý định đa dạng của cư dân.

Đồng thời đảm bảo đồng đẳng giữa loại hình xe taxi và xe phù hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi vận dụng công nghiệp.

Việc quản lý nhà nước đối với 2 loại hình trên sẽ được thi hành bằng các khí cụ nhận mặt trực giác, qua vũ trang giám sát hành trình và bằng chính ứng dụng của doanh nghiệp.

Việc khuyến khích các doanh nghiệp Áp dụng công nghệ trong hoạt động buôn bán vận chuyên chở và công tác điều hành nhà nước bằng công nghệ hoàn toàn phù hợp với ý thức Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động nhập cuộc cuộc cách mệnh kĩ nghệ 4.0; đồng thời đảm bảo sự thống nhất về ý kiến của VCCI, Viện sản xuất kinh tế trung ương và các Bộ, ngành nghề can hệ...

Hộ buôn bán cá thể được nhập cuộc xe thích hợp đồng kĩ nghệ

Đối với nội dung lắp đặt camera để ghi hình lái xe và trên xe nhằm bảo đảm bình an, bình yên cho hành khách, đồng thời đáp ứng đòi hỏi về công việc điều hành nhà nước, Bộ Giao thông Vận vận chuyển đã kết nạp, hợp nhất cùng Bộ Công an và sửa đổi nội dung qui định tại khoản 2 Vấn đề 13, khoản 2 Điều 14 và điểm b khoản 5 Nhân tố 34 của dự thảo Nghị định.

Cụ thể, Qui định tại khoản 2 Vấn đề 13: "2. Trước ngày 1 tháng 7 năm 2021, oto kinh doanh vận chuyển vận hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên phải lắp camera bảo đảm ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe (bao gồm cả tài xế) trong suốt công đoạn xe nhập cuộc liên lạc. Dữ liệu hình ảnh được cung ứng cho tập đoàn Công an, Thanh tra giao thông và cơ quan cấp giấy phép khi có đòi hỏi.

Thời gian lưu trữ hình ảnh tại camera lắp trên xe đảm bảo: Tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly tới 500 km; Tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 500 km.

Quy định tại khoản 2 Nhân tố 14: "2. Trước ngày 1 04 tuần 7 năm 2021, ôtô buôn bán vận vận tải hàng hoá bằng container, xe đầu kéo phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh của người lái xe trong suốt giai đoạn xe tham gia giao thông. Dữ liệu hình ảnh được cung cấp cho công ty Công an, Thanh tra giao thông và tổ chức cấp giấy phép khi có đòi hỏi.

Thời gian lưu trữ hình ảnh tại camera lắp trên xe đảm bảo: Tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly đến 500 km; Tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 500 km.

Qui định tại điểm b khoản 5 Yếu tố 34: "b) Hình ảnh từ camera lắp trên xe phải được truyền về công ty buôn bán vận chuyên chở; công ty buôn bán vận tải có nghĩa vụ lưu trữ trong thời gian tối thiểu 72 giờ gần nhất".

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận vận tải cũng bổ sung vào dự thảo Nghị định về việc hộ buôn bán cá thể được nhập cuộc hoạt động buôn bán loại hình xe phù hợp đồng, nhân tố này hoàn toàn phù hợp với Luật liên lạc tuyến đường bộ, Luật dân sự và các qui định liên quan.

Dĩ nhiên, việc nhập cuộc hoạt động buôn bán của đối tượng này phải tuân thủ mọi vấn đề kiện về buôn bán vận vận chuyển: phải có giấy phép kinh doanh vận tải, yếu tố kiện về lái xe và giấy phép lái xe hạng phù hợp; phải lắp vũ trang Giám sát hành trình; phải có niêm yết thông tin về hộ kinh doanh cá thể bên ngoài xe; phải có phù hiệu do Sở Liên lạc vận vận chuyển cấp; phải xây đắp và thực hiện thứ tự đảm bảo bình yên giao thông; phải chịu nghĩa vụ đóng thuế và những nghĩa vụ can dự tới người công lao…

Tại dự thảo Nghị định lần này, Bộ Liên lạc Vận chuyên chở cũng đã chuyển toàn thể các nội dung pháp luật có thể áp dụng xử phạt vi phạm hành chính và phạt bổ sung sang qui định tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong ngành nghề giao thông con đường bộ và con đường sắt (thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ).

Theo Kiều Linh

Vneconomy


Xem tại: gia nha dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét