Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

50% lãnh đạo trẻ từ cấp phòng ở TƯ phải có trình độ ngoại ngữ bậc 4

Mục tiêu tầm thường của đề án là tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức phục vụ tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc khiến và khuông năng lực theo quy định, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Xây dựng nhóm cán bộ, công chức, viên chức giỏi, có chất lượng tốt, có số lượng, cơ cấu có lí và có kĩ năng dùng ngoại ngữ thành thạo trong công việc và khiến việc trong không gian quốc tế.

30% cán bộ, công chức thị trấn đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3

Chỉ tiêu cụ thể nỗ lực đến hết năm 2025 có 50% cán bộ, công chức ở TƯ (dồn vào một chỗ vào cán bộ, công chức lãnh đạo, điều hành từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi); 25% cán bộ, công chức cấp tỉnh giấc, cấp huyện ở địa phương (tập trung vào cán bộ, công chức chỉ huy, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định.

60% viên chức và 50% nhân viên giữ chức phận chỉ huy, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo pháp luật.

20% cán bộ, công chức xã và 15% cán bộ, công chức lãnh đạo, điều hành cấp phố dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc ngành có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo pháp luật.

Đến năm 2030 có 60% cán bộ, công chức ở TƯ; 35% cán bộ, công chức cấp tỉnh giấc, cấp thị xã ở địa phương đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo pháp luật và ngoại ngữ chuyên ngành.

70% viên chức và 60% nhân viên giữ chức vụ chỉ huy, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo qui định và ngoại ngữ chuyên lĩnh vực.

30% cán bộ, công chức xã và 25% cán bộ, công chức chỉ đạo, điều hành cấp thị trấn dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc ngành có đòi hỏi dùng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo luật pháp và ngoại ngữ chuyên ngành.

Bình chọn năng lực ngoại ngữ gắn với thi tuyển, bổ dụng lãnh đạo

Để thực hiện các chỉ tiêu này, Thủ tướng yêu cầu dồn vào một chỗ vào một số nhiệm vụ biện pháp, trong đó có việc chấp hành kiểm tra, đánh giá năng lực trong tập huấn, bồi bổ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, nhân viên theo tiếp cận chuẩn quốc tế.

Cùng với đó là tăng cường vấn đề kiện dạy và học ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, nhân viên đáp ứng đòi hỏi hội nhập quốc tế.

Theo từng giai đoạn 5 năm và hàng năm, các bộ, lĩnh vực, địa phương bắt đầu rà soát thực trạng và tổng phù hợp yêu cầu đào tạo, tẩm bổ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên thuộc thẩm quyền điều hành để xây dựng kế hoạch và doanh nghiệp đào tạo, bồi bổ...

Kinh phí thi hành đề án được sắp xếp trong khoảng dự toán chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn đầu tư, huy động hợp pháp khác. Còn kinh phí bảo đảm cho hoạt động đào tạo, bồi bổ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức được sắp xếp từ ngân sách nhà nước và đóng góp của cán bộ, công chức; tài trợ của doanh nghiệp, tư nhân trong và ngoài nước theo quy định của qui định.

Đối với nhân viên, nguồn kinh phí đào tạo, bổ dưỡng được sắp xếp trong khoảng nguồn nguồn vốn của doanh nghiệp sự nghiệp công lập; đóng góp của nhân viên và các nguồn hợp lí khác.

Thời điểm thi hành đề án trong khoảng 2019 tới hết năm 2030.

Theo Thông tư số 01/2014 của Bộ GD-ĐT, khuông năng lực ngoại ngữ 6 bậc được luật pháp như sau:

photo-1

Bộ GD&ĐT công nhận 10 cơ sở giáo dục đào tạo được nhập cuộc kiểm tra năng lực ngoại ngữ thầy giáo tiếng Anh và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khuông năng lực ngoại ngữ 6 bậc: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Tổ quốc Hà Nội, ĐH Thủ đô, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, ĐH Sư phạm TP.HCM, Trọng tâm SEAMEO RETRAC, ĐH Thái Nguyên, ĐH CầnThơ, ĐH Sư phạm Thủ đô, ĐH Vinh.


Theo Thu Hằng

Vietnamnet


Xem tại: dịch vụ nhà đất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét