Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

VNDIRECT (Việt Nam Đồng) lợi nhuận quý 3 lớn mạnh 6%, chấm dứt 48% chiến lược đề ra trong năm 2019

CTCP Chứng khoán VNDIRECT (Việt Nam Đồng) báo cáo công bố tài chính thích hợp nhất quý 3/2019 với thu nhập hoạt động 418 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 88,3 tỷ đồng, giảm 24%; Lợi nhuận trong khoảng các khoản cho vay và phải thu 105,2 tỷ đồng, tăng 9%. Tính đến cuối quý 3, dư nợ cho vay margin của Việt Nam Đồng đạt 2.950 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ so với đầu năm.

Lợi nhuận từ các khoản đầu cơ nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 100,3 tỷ đồng, tăng 24%. Trong danh mục HTM của Việt Nam Đồng hiện có 5.564 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Lãi từ các của cải tài chính sẵn sàng để bán (AFS) trong quý 3 của Việt Nam Đồng đạt 8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ là 45 triệu đồng. Danh mục AFS của Việt Nam Đồng hiện có giá trị 877 tỷ đồng, bao gồm 453 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và 416 tỷ đồng Trái khoán tổ chức.

Lãi trong khoảng các của nả nguồn vốn ghi nhận ưng chuẩn lãi/lỗ (FVTPL) ghi nhận 100,8 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước. Danh mục FVTPL của VND hiện có giá trị ghi sổ 1.496 tỷ đồng và tổ chức kinh doanh đã trích lập phòng ngừa 347 tỷ đồng. Trong danh mục FVTPL, PTI vẫn là cũ rích phiếu có trị giá ghi sổ lớn nhất với 458 tỷ đồng, bên cạnh đó còn có MBB (81 tỷ đồng), MWG (65,2 tỷ đồng), VIC (71,8 tỷ đồng), LTG (112,6 tỷ đồng)…

VNDIRECT (VND) lãi quý 3 tăng trưởng 6%, hoàn thành 48% kế hoạch đề ra trong năm 2019 - Ảnh 1.

Chi phí hoạt động trong kỳ tăng 32% lên 97 tỷ đồng; Chi tiêu vốn đầu tư tăng 61% lên 112,4 tỷ đồng và chỉ có Chi phí điều hành giảm nhẹ 9% xuống 69 tỷ đồng.

Kết quả, VND ghi kiếm được 111,5 tỷ đồng lãi sau thuế trong quý 3, tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, lũy kế 9 bốn tuần, VND chỉ đạt 232,8 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch lãi sau thuế 487 tỷ đồng đã được ĐHCĐ duyệt trong năm 2019, Việt Nam Đồng mới chỉ chấm dứt 48% chỉ tiêu đề ra.

Minh Anh

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: dịch vụ bất động sản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét