Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Tín dụng đổ vào bất động sản gần 1,5 triệu tỷ đồng - VnExpress Kinh Doanh

Tính tới tháng 8, nguồn vốn vay đổ tham gia bất động sản tăng gần 14,6% so với cuối năm 2018, đạt 1,5 triệu tỷ đồng.

Theo Lên tiếng của Nhà băng nhà nước gửi lên Quốc hội, tính đến hết bốn tuần 8/2019, nguồn hỗ trợ chảy vào BĐS (bao gồm cả mục đích buôn bán và mục đích sử dụng) chiếm hơn 19% tổng dư nợ nền kinh tế.

Trước đó, Phó thống đốc Nhà băng nhà nước Đào Minh Tú cho biết, tính tới 30/8/2018, lớn mạnh nguồn đầu tư toàn nền kinh tế đạt 8,5%, tức đạt hơn 7,82 triệu tỷ đồng. Ước lượng theo con số này, nguồn đầu tư đổ tham gia BĐS tính đến bốn tuần 8 khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.

Ngân hàng nhà nước cũng cho biết sẽ tiếp diễn giữ vững chặt chẽ nguồn hỗ trợ vào các lĩnh vực tiềm tàng không may như BĐS, chứng khoán...

Dường như đó, theo số liệu của công bố tính tới 04 tuần 8/2019, nguồn đầu tư đổ vào ngành kĩ nghệ tăng gần 6,8% so với cuối năm 2018, chiếm tỷ lệ 19,6%; nguồn vốn vay  lĩnh vực xây dựng tăng 7,6%, chiếm hữu gần 9,7%. Nguồn vốn vay cho ngành nghề dịch vụ tăng gần 9,3%, chiếm giữ 61,8%.

Dư nợ nguồn hỗ trợ đối với ngành nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 6% so với cuối năm 2018, chiếm hữu gần 24,3% tổng dư nợ đối với nền kinh tế; doanh nghiệp bé nhỏ và vừa tăng 11,4%, chiếm gần 18,7%; lĩnh vực xuất khẩu tăng hơn 13%, chiếm 3,16%; ngành kĩ nghệ cung cấp tăng 1,85%, choán 2,91%; đơn vị Áp dụng kĩ nghệ cao tăng 22%, choán 0,41%.

Cập nhật tới cuối 04 tuần 9/2019, nguồn đầu tư đối với nền kinh tế tăng 9,4% so với đầu năm.

Quỳnh Trang


Xem thêm: bat dong san

0 nhận xét:

Đăng nhận xét