Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hoạt động mua bán BĐS

Về hoạt động mua bán bất động sản và nhà ở, Thủ tướng đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động mua bán bất động sản; thúc đẩy phát hành nhà đất phường hội cho người doanh thu thấp và người lao động Khu công nghiệp; nâng cao hiệu quả quản lý, dùng và xúc tiến việc cải tạo, xây đắp lại nhà bình thường cư; thúc đẩy xây đắp hệ thống thông tin, dữ liệu về hoạt động mua bán bất động sản và nhà ở...

Về công việc điều hành hoạt động xây dựng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đòi hỏi Bộ Xây đắp tiếp diễn tổng hợp, bình chọn về công việc giữ vững bảo đảm chất lượng của các dự án đầu tư xây dựng để buộc phải nội dung về sửa đổi, bổ sung các qui định luật pháp về xây dựng theo hướng tiếp tục nâng cao vai trò của quản lý nhà nước trong việc giữ vững sự tuân thủ nghiêm túc quy hoạch xây đắp của các chủ thể nhập cuộc hoạt động đầu tư xây dựng;

song song chấp hành phân cấp, phân quyền có lí và lồng ghép các giấy má hành chính trong đầu tư xây đắp theo nguyên lý dễ chơi hóa và rút ngắn thời gian chấp hành các giấy tờ, cơ quan nhà nước chỉ dồn vào một chỗ thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước, không thực hiện các công việc thuộc bổn phận/ quyền hạn của chủ đầu tư.

UBND thức giấc, đô thị trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện nghiêm công việc điều hành trơ trọi tự xây dựng đô thị, tăng mạnh công việc thanh tra, rà soát việc tuân hành các quy định về trơ thổ địa tự xây đắp của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng, bảo đảm nguyên lý rất nhiều các nhà cửa xây dựng phải được cơ quan có bổn phận ở địa phương rà soát, giám sát theo luật pháp ngay trong khoảng khi khởi công tới khi xong xuôi; các vi phạm về lẻ loi tự xây dựng phải được giải quyết nghiêm minh, kịp thời và triệt để.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem nhiều hơn: bds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét