Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Thu ngân sách giảm, Quảng Nam khiếp sợ ô tô Trường Hải bị khó khăn tứ bề: Bên ngoài là xe nhập khẩu, nội là sức ép của Vinfast, Hyundai

Tổng thu ngân sách của Quảng Nam đã đạt 79,3% dự toán năm, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó: Thu trong nước 13.844 tỷ đồng, bằng 74,7% dự toán giao, giảm 27,6% so cùng kỳ năm trước. Thu xuất nhập khẩu đạt 4.499 tỷ đồng, bằng 97,8% dự toán, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong tổng thu nội địa 9 tháng 5 2019, có những khoản thu đạt khá cao so với dự toán, như: thu thuế thu nhập cá nhân, đạt 125%; thu tiền dùng đất đạt 121%; lệ phí trước bạ đạt 101,5%.

Dường như đó, Cục thống kê cho biết các nguồn thu chủ chốt nảy sinh trong khoảng kinh tế đạt thấp so với dự toán và giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, thu trong khoảng khối các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.422 tỷ đồng, đạt 80,4% dự toán, giảm gần 29% so với cùng kỳ. Thu trong khoảng kinh tế quốc doanh chỉ đạt 484 tỷ đồng, bằng 46% dự toán, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng để ý nhất là nguồn chiếm được coi là đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định tới tổng thu, đó là ngành kinh tế công thương nghiệp ngoài quốc doanh (choán trên 53% tổng thu; gần 67% dự toán thu trong nước), qua 9 tháng 5 2019 chỉ đóng góp 8.796 tỷ đồng, đạt 71% dự toán, giảm 29,4% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chính yếu làm cho nguồn thu nhập nảy sinh trong khoảng kinh tế giảm là do nguồn thu nhập trong khoảng DNNN đạt thấp do thời tiết khô hạn, các nhà máy thủy điện không đủ nước phát điện theo công suất kiến tạo, dự đoán nguồn thu nhập này không dễ dàng có kĩ năng đạt dự toán.

Hình như đó, nguồn thu chủ chốt trong khoảng khu vực kinh tế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là số thu trong khoảng hoạt động ô tô Trường Hải (chiếm đoạt trên 77% dự toán thu khu vực này; chiếm giữ gần 52% dự toán thu nội địa năm 2019).

Tất nhiên, theo Cục thống kê Quảng Nam, ô tô du lịch Trường Hải đang đối diện trước sự khó khăn ác liệt trong khoảng xe nhập cảng khi xe ô tô ngao du dưới 9 chỗ ngồi du nhập về Việt Nam tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2018, còn trong nước, xe ô tô du lịch sản xuất, lắp ráp của Vinfast, Hyundai cũng được bán ra hoạt động mua bán khá thu hút làm cho việc tiêu thụ xe ô tô của Trường Hải lúc này càng trở thành gian khổ.

Số thu 9 bốn tuần trong khoảng hoạt động ô tô Trường Hải đóng góp khoảng trên 6.500 tỷ đồng, đạt 68,7 % dự toán.

Cục Báo cáo thức giấc Quảng Nam cũng cho nhân thức một số nguồn vẫn còn thất thu, nhất là ngành khai thác tài nguyên, tài nguyên, đất đai, phục vụ…

Tổng chi bằng phẳng ngân sách địa phương 9 bốn tuần đầu năm ước đạt 12.141 tỷ đồng, bằng 45% dự toán năm, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Trong đó: chi đầu cơ sản xuất đạt 4.860 tỷ đồng, gần bằng 43% so với dự toán năm, tăng 7,6% so với cùng kỳ; chi thường xuyên 7.279 tỷ đồng, bằng 61% dự toán, tăng 2,6% so với cùng kỳ.

N.Dương

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: dat xanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét