Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

PV GAS: LNTT quý 3 giảm 9% xuống 3.688 tỷ đồng, nắm giữ 28.500 tỷ đồng bạc mặt và tiền gửi

Tổng Tổ chức kinh doanh khí Việt Nam (PVGAS, GAS) vừa thông báo BCTC thích hợp nhất quý 3/2019 với doanh thu thuần 19.038 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 5% so với quý 3/2018. Trong đó, thu nhập trong khoảng vận tải khí và bán khí tăng, ngược lại doanh thu xây lắp giảm.

Bên cạnh đó, giá vốn xây lắp tăng nhanh làm cho lãi gộp tương ứng đạt 4.330 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ do giá vốn đẩy mạnh.

Khấu trừ các chi phí, GAS ghi nhận lãi trước thuế hơn 3.688 tỷ đồng, giảm 9% so với kết quả quý 3/2018.

Luỹ kế 9 bốn tuần đầu năm, GAS đạt 58.030 tỷ doanh thu, tăng nhẹ so với mức 56.600 tỷ cùng kỳ. Lãi trước thuế luỹ kế đạt 11.317 tỷ đồng. tương đương cùng kỳ.

PV GAS: LNTT quý 3 giảm 9% xuống 3.688 tỷ đồng, nắm giữ 28.500 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi - Ảnh 1.

Tính đến thời gian 30/9/2019, Tổ chức kinh doanh ghi kiếm được tổng của cải 62.558 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn dạt 42.492 tỷ và của cải dài hạn 20.065 tỷ đồng. Ghi kiếm được, GAS có khoản tiền khá dồi dào với hơn 5.933 tỷ tiền mặt và tương đương tiền mặt, đồng hành hơn 22.599 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Nợ phải trả Công ty xấp xỉ 15.299 tỷ đồng, nợ mượn (ngắn và dài hạn) hơn 3.000 tỷ đồng, có giảm so với đầu kỳ. Vốn chủ chiếm hữu GAS hiện tham gia mức 47.259 tỷ đồng, trong đó bao gồm 18.946 tỷ quỹ đầu cơ sản xuất và 6.985,5 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân chia.

PV GAS: LNTT quý 3 giảm 9% xuống 3.688 tỷ đồng, nắm giữ 28.500 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi - Ảnh 2.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: gia nha dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét