Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Ông Vũ Quang quẻ Lãm chính thức khiến cho Chủ toạ HĐQT Saigonbank

Đại hội đã thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2014, theo đó, ông Vũ Quang đãng Lãm chính thức đảm nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ này. 

Lúc trước, vào 04 tuần 6/2018, ông Vũ Quang đãng Lãm đã được HĐQT Saigonbank quyết định cho thôi giữ chức danh Tổng giám đốc để tạm thời thời cáng đáng công việc của Chủ tịch HĐQT sau khi ông Phạm Văn Thông – nguyên Chủ toạ HĐQT thôi giữ nhiệm vụ do không còn là người đại diện vốn góp theo giao cho của Thành ủy TP.HCM tại nhà băng.

Được nhân thức, ông Vũ Quang quẻ Lãm sinh ngày 5/9/1969, hiện là đại diện phần vốn góp của các cổ lỗ đông là Văn phòng Thành ủy TP.HCM và Tổ chức kinh doanh TNHH một thành viên Xây đắp và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận.

Ông Lãm tốt nghiệp Đại học Vốn đầu tư – Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Kinh tế (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh), Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.

Tân Chủ tịch Saigonbank sinh ra là kế toán Tổ chức kinh doanh Phát hành nhà thị xã 1; Viên chức Xí nghiệp chế biến hàng Xuất khẩu Tân Thuận; Chuyên viên phòng Đầu tư sửa chữa – Sở Vốn đầu tư TP. HCM. Ông từng trải qua các chức phận Phó Trưởng phòng Ngân sách – Sở Vốn đầu tư TP. HCM; Trưởng phòng Đầu cơ sửa chữa – Sở Nguồn vốn TP.HCM; Phó Tổng Giám đốc Công ti Đầu tư Nguồn vốn Nhà nước TP.HCM (từ 2013 – 4/2017).

Từ tháng 4/2017 đến nay ông Lãm giữ chức cán bộ đại diện vốn Công ty TNHH một thành viên Xây đắp và Kinh doanh Nhà phú Nhuận.

Trong khoảng bốn tuần 6/2017 - 6/2018, ông Vũ Quang Lãm là Thành viên HĐQT, đại diện quản lý vốn góp của các cũ kĩ đông Công ty TNHH một thành viên Xây đắp dự và Buôn bán Nhà Phú Nhuận, kiêm Giám đốc điều hành Saigonbank.

ĐHĐCĐ của Saigonbank cũng đã phê chuẩn danh sách 6 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, ngoài ông Vũ Quang quẻ Lãm còn có bà Nai lưng Thị Phương Khanh; ông È Thanh Giang; ông È Quốc Thanh; ông Nguyễn Cao Trí và một thành viên chủ quyền là bà Phạm Thị Kim Lệ.

Hình như, đại hội đồng cũ kĩ đông cũng bầu Ban giữ vững nhiệm kỳ 2019 -2024 gồm có 3 thành viên là bà Đặng Thị Kiều Phước, bà Vũ Quỳnh Mai và bà Nguyễn Đào Phương Linh.

Ngọc Bích

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: gia dat saigon

0 nhận xét:

Đăng nhận xét