Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Nguồn vốn vay đổ tham gia bất động sản gần 1,5 triệu tỷ đồng - VnExpress Kinh Doanh

Tính tới bốn tuần 8, nguồn đầu tư đổ tham gia BĐS tăng gần 14,6% so với cuối năm 2018, đạt 1,5 triệu tỷ đồng.

Theo Công bố của Nhà băng nhà nước gửi lên Quốc hội, tính đến hết bốn tuần 8/2019, nguồn đầu tư chảy vào BĐS (bao gồm cả mục đích kinh doanh và mục đích sử dụng) chiếm hữu hơn 19% tổng dư nợ nền kinh tế.

Lúc trước, Phó thống đốc Nhà băng nhà nước Đào Minh Tú cho nhân thức, tính tới 30/8/2018, phát triển nguồn đầu tư toàn nền kinh tế đạt 8,5%, tức đạt hơn 7,82 triệu tỷ đồng. Ước lượng theo con số này, tín dụng đổ vào BĐS tính đến bốn tuần 8 khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.

Nhà băng nhà nước cũng cho nhân thức sẽ tiếp diễn kiểm soát chặt chẽ nguồn hỗ trợ vào các ngành tiềm tàng không may như bất động sản, chứng khoán...

Hình như đó, theo số liệu của thông báo tính tới 04 tuần 8/2019, tín dụng đổ tham gia ngành công nghiệp tăng gần 6,8% so với cuối năm 2018, chiếm tỷ lệ 19,6%; nguồn vốn vay  lĩnh vực xây dựng tăng 7,6%, chiếm giữ gần 9,7%. Nguồn vốn vay cho lĩnh vực dịch vụ tăng gần 9,3%, choán 61,8%.

Dư nợ nguồn hỗ trợ đối với ngành nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 6% so với cuối năm 2018, choán gần 24,3% tổng dư nợ đối với nền kinh tế; công ty ốm và vừa tăng 11,4%, chiếm hữu gần 18,7%; ngành xuất khẩu tăng hơn 13%, choán 3,16%; lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tăng 1,85%, chiếm giữ 2,91%; tổ chức Áp dụng kĩ nghệ cao tăng 22%, choán 0,41%.

Cập nhật tới cuối bốn tuần 9/2019, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 9,4% so với đầu năm.

Quỳnh Trang


Xem tại: mua nha

0 nhận xét:

Đăng nhận xét