Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Lãi từ công ty liên doanh câu kết giảm nửa kia, VnSteel (TVN) báo lợi nhuận 9 04 tuần giảm 43% so với cùng kỳ

Tổng tổ chức kinh doanh Thép vn – CTCP (VnSteel – mã chứng khoán TVN) công bố thông báo nguồn vốn thích hợp nhất quý 3/2019 với thu nhập và lãi đều giảm sút so với cùng kỳ.

Chi tiết, tính riêng quý 3 thu nhập thuần đạt 5.702,5 tỷ đồng, giảm 7,6% so với quý 3 năm ngoái, trong khi chi phí giá vốn chỉ giảm 6,6% nên lãi gộp thu về còn 168 tỷ đồng, giảm mạnh 36% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 2,9%.

Doanh thu vốn đầu tư trong quý đạt 18,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ thu thanh 126,1 tỷ đồng. Chi phí tài chính trong quý hơn 64 tỷ đồng, trong đó riêng chi trả lãi mượn gần 50 tỷ đồng.

Tính tới hết quý 3/2019 VnSteel còn 536 tỷ đồng bạc gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 3 04 tuần. Trong khi tổ chức kinh doanh còn 452 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn trên 3 04 tuần đến dưới 1 năm và 28 tỷ đồng tiền gửi trên 1 năm. Tổng tiền mang đi gửi hơn 1.000 tỷ đồng.

VnSteel cũng ghi kiếm được tổng nợ phải trả giảm 189 tỷ đồng so với đầu năm, còn 6.043 tỷ đồng, trong đó riêng dư mượn nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.341 tỷ đồng (giảm 227 tỷ đồng so với đầu năm) và dư mượn nợ thuê nguồn vốn dài hạn gần 38 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, trong quý các tổ chức kinh doanh liên doanh cấu kết mang về 85 tỷ đồng lãi, chưa bằng 1/3 số lãi 275 tỷ đồng ghi nhận trong quý 3 năm rồi.

Doanh thu giảm kéo theo chi phí bán hàng giảm 33 tỷ đồng, còn gần 63 tỷ đồng, còn chi phí quản lý công ty cũng giảm được 13 tỷ đồng, còn gần 98 tỷ đồng.

Những nguyên do trên dẫn đến lợi nhuận sau thuế quý 3 còn 41,77 tỷ đồng, bằng 29% lãi giải quyết được trong quý 3 năm rồi, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ hủ đông công ti mẹ chỉ 24,9 tỷ đồng.

Lãi từ công ty liên doanh liên kết giảm một nửa, VnSteel (TVN) báo lãi 9 tháng giảm 43% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 thu nhập thuần đạt 17.982 tỷ đồng, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái và chấm dứt trên 85,6% chiến lược năm.

Thu nhập tài chính tăng 128 tỷ đồng, lên 202 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 97 tỷ đồng, lên 270 tỷ đồng; và phần lợi nhuận/lỗ trong khoảng tổ chức kinh doanh liên doanh liên kết đạt 225 tỷ đồng, giảm 275 tỷ đồng so với cùng kỳ; chi phí bán hàng giảm 38 tỷ đồng, chi tiêu quản lý công ty giảm 16 tỷ đồng là những nguồn cội chính tác động làm lãi trước thuế còn 504 tỷ đồng, giảm 41,8% so với cùng kỳ nhưng cũng giúp tổ chức kinh doanh vượt đến 68% tiêu chí lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ uỷ thác.

Lãi từ công ty liên doanh liên kết giảm một nửa, VnSteel (TVN) báo lãi 9 tháng giảm 43% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Lợi nhuận sau thuế còn 445 tỷ đồng, giảm sâu tới 43% so với lãi thực hiện được 9 tháng đầu năm rồi. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cũ rích đông tổ chức kinh doanh mẹ đạt hơn 390 tỷ đồng. EPS đạt 1.034 đồng.

Lượng hàng tồn kho tới cuối quý còn 3.768 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng so với thời gian đầu năm. Tổng của cải tăng 226 tỷ đồng, lên 15.118 tỷ đồng.

Đọc thêm BCTC quý 3/2019

Nam Hà

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: gia dat saigon

0 nhận xét:

Đăng nhận xét