Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Kiểm toán Nhà nước: Nhiều khoản thu sẽ cô động mạnh

Trong một thông báo vừa được gửi tới Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho nhân thức Chính phủ ước chấp hành cả năm thu ngân sách đạt 1.457,3 nghìn tỷ đồng, vượt 46 nghìn tỷ đồng (+3,3%) so dự toán, tăng 2,3% so thi hành năm 2018.

Trong đó, các khoản thu trong nước, thu từ dầu thô, thu bằng vận ngân sách trong khoảng hoạt động xuất nhập khẩu đều ước chấp hành tăng so với dự toán từ 1,9% tới 11,5%. Thu ngân sách trung ương vượt dự toán năm thứ 2 liên tiếp song chỉ chiếm hữu hơn 56% tổng thu ngân sách nhà nước, thấp hơn mục tiêu 60-65% đề ra.

Trong số các nội dung Kiểm toán Nhà nước đề xuất Chính phủ chú ý có thu trong khoảng dầu thô. Khoản thu này ước thi hành tăng 2,2 nghìn tỷ đồng (+4,9%) so với dự toán, nhưng giảm 19,2 nghìn tỷ đồng (-29,1%) so với thi hành năm 2018.

Sản lượng dầu thô cả năm ước đạt 10,82 triệu tấn với giá ước chấp hành cả năm bằng giá dự toán 65 đô la/cỗ ván (mặc dù giá bất định trong vài 04 tuần qua bình quân lên 67,7 đô la Mỹ/áo quan). Theo đó, thu từ dầu thô năm 2019 tăng so với dự toán chủ chốt là do ước tăng sản lượng 390 nghìn tấn so với kế hoạch.

Do vậy, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Chính phủ bám sát biến động giá và phân tích, đánh giá ảnh hưởng ảnh hưởng của nguồn thu nhập gắn với lộ trình tăng sản lượng thực tiễn khai thác cho những năm tiếp theo.

Với năm 2020, theo thông báo của Kiểm toán Nhà nước, dự toán thu từ dầu thô là 35,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 2,3% tổng thu bằng phẳng ngân sách nhà nước, giảm 11,6 nghìn tỷ đồng so với ước thực hiện năm 2019 tương đương 16,6%.

Dự toán này được đưa ra với sản lượng khai thác trong nước năm 2020 dự định 9,02 triệu tấn, giảm 1,8 triệu tấn so với ước chấp hành năm 2019 (10,82 triệu tấn) song Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh rằng thực tế sản lượng khai thác các năm vừa mới đây đều tăng so với chiến lược.

Vì vậy, Tổng Kiểm toán buộc phải Chính phủ đánh giá bổ sung cơ sở dự báo về kế hoạch khai thác dầu thô của năm sau.

Ngoài ra dầu thô, Kiểm toán Nhà nước còn nêu một vài khoản thu cần phân tích, đánh giá bổ sung cơ sở vật chất xây dựng. Như, dự toán thu từ không bằng nhau thu - chi Nhà băng Nhà nước năm 2020 là 7,8 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 66,1% so với ước chấp hành năm 2019 (năm 2019 dự toán thu trong khoảng không ngang nhau thu - chi Nhà băng Nhà nước là 4,5 nghìn tỷ đồng nhưng ước thực hiện đang là 11,8 nghìn tỷ đồng, tăng 162,2%).

Hay, thu trong khoảng thuế thu nhập cá nhân năm 2020 xác định tăng 15,4% so với ước thực hiện năm 2019, chiếm đoạt 8,5% tổng thu bằng phẳng ngân sách, song có thể bị tác động do việc yếu tố chỉnh giảm trừ gia cảnh theo qui định của Luật Thuế doanh thu tư nhân năm 2012.

Về để ý này, Kiểm toán Nhà nước cắt nghĩa, theo số liệu thống kê của Tổng cục Báo cáo, chỉ số CPI 6 bốn tuần đầu năm 2019 tăng 18,17% so với thời điểm 01/7/2013 (so với thời điểm Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 có hiệu lực chấp hành) chưa đến mức 20%, nhưng dự định mức tăng CPI năm 2019 khoảng dưới 4% (theo phương án điều hành của Chính phủ) thì chỉ số CPI năm 2019 so với thời gian Luật thuế Doanh thu cá nhân số 26/2012/QH13 có hiệu lực thực hiện sẽ có thể vượt trên 20% thì phải yếu tố chỉnh mức giảm trừ gia đạo.

Theo công bố của Kiểm toán nhà nước, Chính phủ dự kiến tổng thu bằng phẳng ngân sách nhà nước năm 2020 là 1.512,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so với ước thực hiện năm 2019, tăng 7,2% so với dự toán năm 2019.

Theo Khánh Phương

BizLive


Xem tại: bds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét