Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Giải quyết chung cư bán phi pháp - CafelandTV

Giải quyết tầm thường cư chưa nghiệm thu đã bán cho người nước ngoài, ra quyết định cưỡng chế vi phạm Mường Thanh Đà Nẵng và dừng xây dựng khu vi la trên núi Cô Tiên là 3 trong 6 tin tức về thị trường bất động sản mà CafeLand TV gửi đến quý vị và người mua trong tuần này.

CAFELAND TV


Tham khảo thêm: mua dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét