Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Chiến lược kiểm toán năm 2020: Giảm 25% cuộc kiểm toán so với kế hoạch đầu năm 2019

Giảm số lượng, dồn vào một chỗ chất lượng kiểm toán

Định hướng kiểm toán năm 2020 của KTNN cho biết, việc giảm số cuộc kiểm toán nhằm dồn vào một chỗ nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, công ty đào tạo nâng cao trình độ và tài năng kiểm toán; bố trí đủ thời điểm xong xuôi hoàn toản các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ khác trong năm 2020.

Tính tới ngày 30/9/2019, KHKT năm 2019 của KTNN bao gồm 209 cuộc kiểm toán (KHKT đầu năm 190 cuộc, bổ sung tăng trong năm 19 cuộc), được đơn vị thành 227 đoàn kiểm toán. KTNN đã khai triển 214/227 đoàn, xong xuôi 147/214 đoàn và xét ưng chuẩn, sản xuất 122 Thông báo kiểm toán (BCKT). Dự định tới 31/10/2019, KTNN sẽ căn bản kết thúc hết các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2019.

Với định hướng xây dựng KHKT năm 2020 như trên, toàn ngành nghề tập trung kiểm toán 146 cuộc kiểm toán, giảm 44 cuộc so với KHKT đầu năm 2019 đã ban hành.

Bên cạnh đó, trong định hướng kiểm toán năm 2020, KTNN lựa chọn kiểm toán đối với một vài chuyên đề kiểm toán có khuôn khổ rộng, được dư luận xã hội đon đả để đơn vị chấp hành nhằm bình chọn toàn vẹn việc hiện hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, quy định của Nhà nước xuyên suốt từ trung ương đến địa phương.

"Chủ động sắp xếp nhân công và thời gian để thực hiện các nhiệm vụ được Chỉ huy Đảng, Nhà nước giao theo luật pháp tại Khoản 2, Điều 10 Luật Kiểm toán nhà nước, đặc biệt là việc thi hành kiểm toán kết quả tư vấn định giá và xử lý các điều nguồn vốn trước khi chính thức công bố trị giá đơn vị cũ kĩ phần hóa", thông báo dự kiến chiến lược kiểm toán năm 2020 của KTNN nêu rõ.

Trong lĩnh vực ngân sách nhà nước, KTNN dồn vào một chỗ kiểm toán đối với các thức giấc, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ, tập đoàn trung ương có quy mô ngân sách lớn để xác nhận tính chính xác, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách, phục vụ công tác phê chuẩn lên tiếng quyết toán ngân sách năm 2019 của Quốc hội và HĐND các tỉnh giấc, thị trấn trực thuộc trung ương.

Về ngành nghề doanh nghiệp và các doanh nghiệp vốn đầu tư - nhà băng, chọn các công ty, tổng tổ chức kinh doanh nhà nước có quy mô thích hợp để kiểm toán công bố nguồn vốn, các hoạt động can hệ đến quản lý, sử dụng vốn, của cải nhà nước năm 2019. Kết hợp với đó là việc đánh giá công tác tái cơ cấu tổ chức nhà nước, trọng điểm là tập đoàn, tổng công ti nhà nước.

Bên cạnh đó, KTNN tiếp tục đánh giá thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư và cũ rích phần hóa, thoái vốn đầu cơ của Nhà nước tại các đơn vị được kiểm toán; đánh giá các hoạt động điều hành, đảm bảo tạo ra lành mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ.

Trong phần này, KTNN cũng thi hành kiểm toán công bố nguồn vốn, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, của cải nhà nước năm 2018 của Ngân hàng nhà nước và một vài nhà băng có quy mô lớn để đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp và hiệu quả công tác quản lý, điều hành chính sách tiền tệ.

Về Kiểm toán chuyên đề, năm 2020, KTNN dự định chọn lựa kiểm toán vài chuyên đề có diện tích lớn, phạm vi rộng để đơn vị kiểm toán nhằm đánh giá vừa đủ, xuyên suốt công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tài sản công nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư đầu cơ công, góp phần giảm nợ công, phát hành kinh tế phố hội.

Dường như, KTNN thực hiện kiểm toán đối với "việc phân bổ, quản lý và dùng nguồn vốn còn lại của kế hoạch đầu cơ công trung hạn thời kỳ 2016-2020 và đề phòng 10% tại các bộ lĩnh vực, địa phương do Quốc hội giao" theo Quyết nghị số 84/2019/QH14 ngày 26/6/2019 của Quốc hội.

Về ngành nghề kiểm toán không gian và kiểm toán hoạt động, KTNN thực KTNN tiếp tục tăng mạnh kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường và kiểm toán kĩ nghệ tin tức, trong đó: "Tiếp tục lựa chọn thực hiện các cuộc kiểm toán hoạt động, các cuộc kiểm toán không gian và kiểm toán kĩ nghệ thông tin theo đúng các trật tự, chuẩn mực đã được ban hành thích hợp với các luật pháp và chuẩn mực kiểm toán quốc tế".

Dường như, KTNN cũng chọn một vài chủ đề kiểm toán được dư luận thị trấn hội quan tâm, đặc biệt là các chủ đề về không gian để thực hiện kiểm toán nhằm đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, sử dụng nguồn vốn công, tài sản công trong công tác bảo vệ môi trường.

Những ngành nghề nào sẽ bị kiểm toán?

Ngành nghề NSNN: Ngoài kiểm toán Thông báo quyết toán NSNN năm 2019 tại Bộ Vốn đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự định kiểm toán 12 Bộ, tổ chức trung ương và 41 tỉnh giấc, thị trấn trực thuộc trung ương.

Kiểm toán hoạt động: Dự kiến lựa chọn 9 cuộc kiểm toán hoạt động, trong đó tập trung kiểm toán các chủ đề can dự tới bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, chống chuyển đổi khí hậu và hoạt động tín dụng cho người nghèo, nhà đất xã hội...

Ngành nghề chuyên đề: Dự kiến lựa chọn 19 cuộc kiểm toán chuyên đề, gồm: 02 cuộc kiểm toán chuyên đề phạm vi rộng  và các chương trình - công trình thuộc ngành nghề an sinh - xã hội, tạo ra kinh tế vùng, việc điều hành khoáng sản, khoáng sản và một số chuyên đề về công tác quản lý thu ngân sách và  điều hành đầu tư XDCB...

Ngành đầu tư xây dựng và chương trình, dự án: Dự kiến chấp hành 34 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó có phổ quát công trình lớn, được dư luận vồ cập như: Các công trình BT thuộc Khu thị trấn mới Thủ thiêm Thành phố Hồ Chí Minh; Đầu cơ xây đắp các con phố vòng đai II, III thành phố Hà Nội; các tuyến con đường trên tuyến Quốc lộ 1A; tuyến các con phố bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông thời kỳ 2017-2020; các dự án thủy lợi (Hồ chứa nước Đồng Mít; hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; hồ chứa nước Sông Lũy, Bắc sông Chu - Nam sông Mã; đập ngăn mặn sông Hiếu; hồ chứa nước Mỹ Lâm; hồ chứa nước sông Chò I), dự án vệ sinh không gian Thành phố Hồ Chí Minh; trục đường dây 500kV Long Phú - Ô Môn; nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Sông Hậu 1 và công trình đường sắt thị trấn Thủ đô...

Ngành tổ chức và doanh nghiệp vốn đầu tư - ngân hàng: KTNN dự định thực hiện 16 cuộc kiểm toán, gồm: Nhà băng nhà nước; 12 tổ chức, tổng công ty nhà nước và 03 nhà băng thương mại.

Lĩnh vực quốc phòng: Dự định đơn vị 9 cuộc kiểm toán, gồm: 05 công ty dự toán, 03 tổ chức, 01 dự án đầu tư.

Ngành bình yên, khối cơ quan Đảng: Dự kiến doanh nghiệp 5 cuộc kiểm toán tại Học viện Non sông Hồ Chí Minh; 27 công an tỉnh, thị trấn trực thuộc trung ương; 21 tỉnh ủy, thành ủy; khối các học viện, nhà trường thuộc Bộ Công an và khối các công ty dự toán cấp 2 thuộc Bộ Công an.

Linh Anh

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: dịch vụ bất động sản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét