Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

[Cập nhật liên tục] Toàn cảnh kết quả kinh doanh của các ngân hàng quý 3/2019

Nhà băng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2019. 

[Cập nhật liên tục] Toàn cảnh kết quả kinh doanh của các ngân hàng quý 3/2019 - Ảnh 1.

Theo đó, trong quý 3, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.030 tỷ đồng, tăng tới 224% so với cùng kỳ.

Cụ thể, thu nhập lợi nhuận thuần của Sacombank trong kỳ tăng tới 41% lên 2.925 tỷ đồng. Ngoài ra đó, lợi nhuận trong khoảng hoạt động dịch vụ tăng 19% đạt 747 tỷ; hoạt động kinh doanh ngoại ân hận lợi nhuận 202 tỷ, tăng 31%. Lãi trong khoảng mua bán chứng khoán, lãi trong khoảng hoạt động khác đều khả quan hơn so với cùng kỳ. Theo đó, tổng thu nhập hoạt động của Sacombank trong quý 3 tăng 36% đạt hơn 4.000 tỷ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 2.491 tỷ đồng, tăng 89%. Lợi nhuận ròng đạt 1.923 tỷ, cao hơn 2 lần mức giải quyết được cùng kỳ.

Trong 9 04 tuần, tổng doanh thu hoạt động của ngân hàng đạt hơn 10.800 tỷ, tăng 36%; trong đó các mảng kinh doanh đều có kết quả khả quan. Ngân hàng đã chi 6.686 tỷ cho chi tiêu hoạt động, tăng 22,3% so với cùng kỳ; trích 1.684 tỷ đồng cho chi tiêu dự phòng không may trong 9 tháng, tăng 43%.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Sacombank là 450.200 tỷ đồng, tăng 10,9% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 13,2% đạt 290.477 tỷ. Huy động tiền gửi của khách hàng tăng 14,3% đạt 399.370 tỷ đồng.

Cuối 04 tuần 9, nợ xấu nội bảng tại Sacombank là 5.808 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 3% so với hồi đầu năm, mức tăng này thấp hơn đa dạng so với phát triển nguồn đầu tư. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của Sacombank giảm từ 2,2% xuống còn 2%. Tính thêm cả số trái khoán của VAMC, ước lượng tỷ lệ nợ xấu của Sacombank cuối bốn tuần 9 là khoảng 11,6%, giảm khá phổ quát so với mức 14,7% hồi đầu năm.

Lợi nhuận dự thu của ngân hàng cũng có chuyển biến tích cực. Các khoản lợi nhuận, phí phải thu tại ngày 30/9 là 20.610 tỷ đồng, giảm khá phổ thông so với mức 23.154 tỷ đồng hồi đầu năm. Các khoản phải thu cũng giảm từ 23.729 tỷ đồng xuống còn 21.369 tỷ đồng.

Bên cạnh, triến trình giải quyết nợ xấu tại Sacombank đang được đẩy mau lẹ hơn. Trong 9 04 tuần, lợi nhuận từ hoạt động khác (bao gồm thu hồi giải quyết nợ) tăng tới 176%, đạt 845 tỷ đồng.


Xem tại: gia dat saigon

0 nhận xét:

Đăng nhận xét