Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

6 chế độ về BHXH, BHYT sẽ ảnh hưởng lớn tới người công lao từ năm 2020

1. Lừ đừ nhất đến ngày 1-1-2020, Tập đoàn BHXH phải chấp hành phát hành thẻ BHYT điện tử cho người nhập cuộc BHYT (Căn cứ vào điểm g, khoản 5, vấn đề 42 Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ).

2. Đến năm 2020, Công ty BHXH phải chấm dứt việc xây đắp và vận hành hạ tầng dữ liệu điện tử về điều hành BHXH trong khuôn khổ cả nước (Căn cứ vào khoản 2, yếu tố 9 Luật BHXH 2014).

3. Từ năm 2020, công huân nam đủ 55 tuổi và công phu nữ đủ 50 tuổi mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng công trạng từ 61% trở lên (Căn cứ vào điểm a, khoản 1, điều 55 Luật BHXH 2014). Bây chừ, công trạng nam đủ 54 tuổi và công trạng nữ đủ 49 tuổi là đã đạt yêu cầu về tuổi để được lợi lương hưu khi suy giảm tài năng công sức trong khoảng 61% trở lên.

4. Công lao nam nghỉ hưu trong năm 2020 phải có đủ 18 năm đóng BHXH mới thừa hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân lương thuởng 04 tuần đóng BHXH; bây giờ chỉ cần đủ 18 năm đóng BHXH (Căn cứ tham gia điểm a, khoản 2, yếu tố 56 Luật BHXH 2014).

5. Người công phu tham gia BHXH từ ngày 1-1-2020 đến ngày 31-12-2024 thì tính bình quân của lương thuởng tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu để tính lương hưu, trợ cấp một lần (Căn cứ vào khoản 1, yếu tố 62 Luật BHXH 2014).

6. Tới năm 2020, sổ BHXH sẽ được thay thế bằng thẻ BHXH (Căn cứ tham gia khoản 2, nhân tố 96 Luật BHXH 2014).

H.Lê

Người lao động


Tham khảo thêm: mua dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét