Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

2020 kiểm toán ngân hàng lớn, xác định thực trạng nợ xấu

Ưng chuẩn hoạt động kiểm toán 2020 xác định thực trạng chiếm hữu chéo, nợ xấu, khác lạ là việc khai triển các biện pháp giải quyết nợ xấu và kiểm soát, nâng cao chất lượng nguồn vốn vay.

Trong một công bố mới phát hành, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2020 dự định toàn ngành dồn vào một chỗ kiểm toán 146 cuộc, giảm 44 cuộc so với chiến lược kiểm toán đầu năm 2019 đã ban hành.

Với lĩnh vực tổ chức và các doanh nghiệp vốn đầu tư - nhà băng sẽ chọn các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có quy mô thích hợp để kiểm toán công bố tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, dùng vốn, tài sản nhà nước năm 2019. Gồm, các tổng tổ chức kinh doanh trực thuộc Cơ quan Dầu khí vn, Tổng tổ chức kinh doanh Điện lực Tp.HCM...

Việc kiểm toán khối này sẽ câu kết với việc đánh giá công việc tái cơ cấu công ty nhà nước, trọng tâm là cơ quan, tổng tổ chức kinh doanh nhà nước. Bình chọn thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư và cổ lỗ phần hóa, thoái vốn đầu cơ của Nhà nước tại các công ty được kiểm toán. Đánh giá các hoạt động điều hành, bảo đảm phát hành lành mạnh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ trong nước như: thực hiện các pháp luật của quy định về giá, thuế, phí, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng quan trọng…

2020 Kiểm toán Nhà nước cũng dự định thi hành kiểm toán lên tiếng tài chính, các hoạt động can hệ đến điều hành, sử dụng vốn, của nả nhà nước năm 2018 của Nhà băng nhà nước và vài nhà băng có diện tích lớn (Nhà băng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ngân hàng Thương nghiệp cổ lỗ phần Ngoại thương Việt Nam… ) để bình chọn thực trạng nguồn vốn của đơn vị và hiệu quả công việc điều hành, quản lý chế độ tiền tệ.

Tổng kiểm toán nêu rõ, duyệt hoạt động kiểm toán, Kiểm toán nhà nước cũng thi hành đánh giá hoạt động tái cơ cấu hoạt động mua bán vốn đầu tư, trọng tâm là nhà băng thương mại và các đơn vị tín dụng. Mục tiêu nữa là xác định thực trạng chiếm hữu chéo, nợ xấu, khác biệt là việc triển khai các biện pháp xử lý nợ xấu và kiểm soát, nâng cao chất lượng nguồn vốn vay theo đề án "Giải quyết nợ xấu của chuỗi hệ thống các doanh nghiệp tín dụng" được phê thông qua tại Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án "Cơ cấu lại hệ thống doanh nghiệp nguồn hỗ trợ gắn với xử lý nợ xấu quá trình 2016 - 2020" và việc thí điểm giải quyết nợ xấu của các doanh nghiệp nguồn đầu tư theo quyết nghị 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội.

Với chỉ tiêu trên, ngành công ty và đơn vị vốn đầu tư - ngân hàng, Kiểm toán nhà nước dự định thi hành 16 cuộc kiểm toán, gồm Ngân hàng nhà nước, 12 tổ chức, tổng công ti nhà nước và 3 ngân hàng thương mại.

Về kiểm toán chuyên đề, năm 2020, Kiểm toán nhà nước dự kiến lựa chọn kiểm toán vài chuyên đề có diện tích lớn, phạm vi rộng để công ty kiểm toán nhằm bình chọn vừa đủ, xuyên suốt công tác quản lý, dùng tài chính công, tài sản công nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, sử dụng tài chính đầu cơ công, góp phần giảm nợ công, sản xuất kinh tế phố hội .

Như, quản lý và sử dụng vốn trái khoán Chính phủ tại Bộ Ý tưởnrg và Đầu cơ, Bộ vốn đầu tư Bộ Nông nghiệp và Sản xuất nông thôn, Bộ Giao thông vân chuyên chở. Kiểm toán việc quản lý và sử dụng vốn đầu cơ theo quyết nghị số 49/NQ-TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về kế hoạch cách tân tư pháp đến năm 2020 của Tòa án dân chúng tối cao, Viện Kiểm sát quần chúng vô thượng và Bộ Tư pháp năm 2019 và Công việc quản lý nợ công năm 2019...

Trong ngành đầu cơ xây đắp và chương trình dự án, Kiếm toán nhà nước dự kiến chấp hành 34 cuộc kiểm toán công trình đầu cơ, trong đó có rộng rãi dự án lớn, được dư luận niềm nở.

Như các công trình BT thuộc Khu đô thị mới Thủ thiêm Tp.HCM; Đầu cơ xây dựng tuyến đường vòng đai II, III thành phố Hà Nội; các tuyến các con phố trên tuyến Quốc lộ 1A; tuyến các con phố bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông công đoạn 2017-2020; các công trình thủy lợi (Hồ chứa nước Đồng Mít; chuỗi hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; hồ chứa nước Sông Lũy, Bắc sông Chu - Nam sông Mã; đập ngăn mặn sông Hiếu; hồ chứa nước Mỹ Lâm; hồ chứa nước sông Chò I), công trình vệ sinh môi trường Tp.HCM; các con phố dây 500kV Long Phú - Ô Môn; nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Sông Hậu 1 và dự án đường sắt thành phố Thủ đô...

Theo Hà Vũ

VnEconomy


Xem thêm: mua dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét