Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

VnEconomy

VnEconomy
7 hrs

Tính tới bốn tuần 8/2019, Tp.Thủ đô có 28 trường có vốn đầu tư nước ngoài, 39 trường dân lập Việt Nam giảng dạy chương trình nước ngoài.

vneconomy.vn
Thủ đô lên tiếng danh sách các trường có vốn đầu cơ nước ngoài
Tính đến bốn tuần 8/2019, Tp.Hà Nội có 28 trường có vốn đầu cơ nước ngoài, 39 trường tư thục Việt Nam giảng dạy chương trình nước ngoài
VnEconomy
7 hrs

Phổ biến đại biểu Quốc hội đề nghị pháp luật rõ trong luật hình thức kỷ luật phải đi tất nhiên hệ quả pháp lý nhất định về vật chất, tinh thần mà người bị xử lý phải chịu.

vneconomy.Việt Nam
Nhận kỷ luật khi đã về hưu sẽ bị cắt vài lợi quyền vật chất
Rộng rãi đại biểu Quốc hội đề nghị luật pháp rõ trong luật hình thức kỷ luật phải đi hẳn nhiên hệ quả pháp lý nhất định về vật chất, tinh thần mà người bị xử lý phải chịu

Xem nhiều hơn: dịch vụ nhà đất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét