Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Vận động 650 tỷ đồng từ công ty đối tác ý tưởnrg DEG, TTC Sugar (SBT) sẽ tái cơ cấu khoản mượn tậu nhà máy tại Lào

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, SBT) vừa hoàn thành ký kết hợp tác ý tưởnrg với quỹ Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) thuộc Tổ chức KFW của Đức.

Tại đây, DEG đã báo cáo khoảng đầu tư gần 650 tỷ đồng để sắm tham gia 21,6 triệu cổ hủ phiếu khuyến mại có quyền biến đổi của SBT. Theo đó, DEG sẽ trở thành một trong những cũ kĩ đông kế hoạch và là nhà đầu tư ngoại trước tiên của công ty với tỷ lệ sở hữu 3,55% vốn cổ lỗ phần. Thời điểm khuyến mại cổ lỗ tức kéo dài 6,5 năm với tỷ lệ khăng khăng là 5,5%/năm trong 1,5 năm đầu tiên, các năm tiếp theo sẽ theo thỏa thuận giữa Công ty và DEG.

Toàn thể số lượng cổ hủ phần khuyến mãi này sẽ không có quyền biểu quyết nhưng có thể được biến đổi thành cổ hủ phần phổ biến theo đòi hỏi của chủ đầu tư vào bất cứ thời gian sau ngày tạo ra. Giá chuyển đổi sẽ do Công ti và chủ đầu tư ký hợp đồng tại thời gian chuyển đổi và không vượt quá 38.000 đồng/cp. Cũ kĩ phần khuyến mãi sẽ bị hạn dè bỉu chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể trong khoảng ngày sản xuất.

Với giá niêm yết thành công bằng quân 30.000 đồng/cp, cao hơn 67,6% giá cũ rích phiếu đang đàm phán trên thị trường của SBT trong thời điểm hiện nay. Được nhân thức, trong sự thích hợp tác vĩnh viễn, DEG không chỉ hỗ trợ về vốn mà còn ý tưởnrg, trải nghiệm quản trị cũng như phương án điều hành và hoạt động kinh doanh.

Toàn cục số tiền nhận được trong khoảng việc chào bán cá biệt sẽ được SBT dùng để tái tài trợ một phần cho các khoản mượn can hệ đến thương vụ sáp nhập nhà máy luyện tuyến đường công suất 7.500 tấn mía/ngày cùng vùng chất liệu rộng hơn 7.000 hecta tại Attapeu, Lào, cùng lúc tài trợ chi tiêu đầu tư cho hoạt động cơ giới hóa, mở rộng sản xuất tuyến đường organic tại nhà máy này. Khoản đầu tư trong khoảng DEG sẽ góp phần lớn trong công đoạn dịch chuyển cơ cấu vốn theo hướng dài hạn nhằm bảo đảm nguồn lực ổn định cho thời kỳ sản xuất bền vững của SBT.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: dat xanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét