Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

UBKT Trung ương chưa xem xét kỷ luật Bí thơ Tỉnh ủy Khánh Hòa do vị này đang bận bịu bệnh hiểm có năng lực tài chính thấp

Trong khoảng ngày 25 tới 27/9, tại Hà Nội, Ủy ban Rà soát Trung ương đã họp kỳ 39. Ông È Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Theo đó, tại kỳ họp đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và vài cá nhân về các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 38 của UBKT Trung ương.

Xét nội dung, tính chất, hạn độ, hậu quả vi phạm; căn cứ qui định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, UBKT Trung ương buộc phải Ban Bí thư chú ý, thực hiện kỷ luật đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2010 – 2015, 2015 – 2020, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2011 – 2016, 2016 – 2021 và ông Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Phó Bí thư Thức giấc ủy, nguyên Bí thơ Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh); ông Lê Đức Vinh (Phó Bí thơ Thức giấc ủy, Bí thơ Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thức giấc) và ông Đào Công Thiên (Tỉnh giấc ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giấc Khánh Hòa).

UBKT Trung ương quyết định chấp hành kỷ luật bằng chế độ cảnh cáo đối với ông Trần Sơn Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ toạ UBND thức giấc Khánh Hòa.

Ông Lê Thanh Quang quẻ , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh giấc ủy Khánh Hòa có vi phạm, khuyết điểm rất nguy hiểm. Tất nhiên, ông Lê Thanh Quang quẻ đang mắc bệnh hiểm có năng lực tài chính thấp, UBKT Trung ương chưa xem xét, giải quyết kỷ luật theo luật pháp.

Trước đây, tại kỳ họp 38, Ủy ban Rà soát Trung ương xác định: Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa đã vi phạm nguyên lý dồn vào một chỗ dân chủ và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, thả lỏng chỉ huy, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, thiếu sót nguy hiểm trong công tác quản lý, dùng đất và chấp hành các dự án đầu tư xây đắp, vi phạm các qui định của Đảng, qui định của Nhà nước về giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng, đấu thầu, đầu cơ, quy hoạch kiến trúc, xây dựng, nguồn vốn, thuế…, gây hậu quả rất nguy hiểm, làm cho thất thoát rất lớn của cải và ngân sách Nhà nước.

Ông Lê Thanh Quang đãng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thức giấc ủy chịu nghĩa vụ chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh giấc ủy; ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thơ Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh giấc và ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Phó Bí thơ Thức giấc ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ toạ UBND tỉnh giấc cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chịu bổn phận chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh giấc; ông È cổ Sơn Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thức giấc ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ toạ UBND tỉnh giấc và ông Đào Công Thiên, Thức giấc ủy viên, Ủy viên ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, thiếu sót của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ban cán sự đảng UBND thức giấc và trách nhiệm tư nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh giấc ủy, Ban cán sự đảng UBND thức giấc Khánh Hòa và các bạn bè nêu trên đã tác động xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải để ý, thực hiện kỷ luật.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức Trẻ


Đọc thêm: dịch vụ nhà đất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét