Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Qui định dùng - CafeLand.Vietnam

Tạp chí đầu cơ BĐS CafeLand xin cám ơn quý khách đã nhiệt tình và có ước muốn dùng phục vụ trên CafeLand.

Trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ CafeLand xin mời bạn hãy đọc cẩn thận “Điều khoản thoả thuận” này. Việc sử dụng hoặc truy cập tham gia website CafeLand sẽ được hiểu là sự chấp thuận và đồng ý ràng buộc tham gia “Luật pháp thoả thuận”.

“Quy định thoả thuận” này được ký kết bởi Báo chí CafeLand với bất cứ một cá nhân hoặc doanh nghiệp, những người tróc nã cập hoặc dùng hệ thống website CafeLand.vietnam (được gọi bình thường là "bạn").

CafeLand.Việt Nam là báo chí đầu cơ bất động sản trên mạng Internet, được thiết kế chuẩn y tin tức về hoặc can hệ đến lĩnh vực BĐS, bao gồm cả việc những người sử dụng đăng thông tin sắm/bán/thuê/cho thuê bất động sản do những người dùng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người sử dụng đó. CafeLand.vn do Công ty cổ lỗ phần Tiếp Thị Thịnh Phát sở hữu và quản lý. CafeLand.Việt Nam chứa hoặc có thể chứa các tin tức, thông tin, các ý kiến, văn bạn dạng, đồ hoạ, các liên minh, item nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, đoạn ghi hình, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là "nội dung") được định dạng, công ty và thu thập dưới phổ thông cách thức khác nhau mà người dùng có thể tầm nã cập tới được, gồm thông tin trên Tin báo CafeLand mà người sử dụng có thể đổi mới được, chẳng hạn như đăng tin tức mua/bán/thuê/cho thuê bất động sản, chuyển vận lên các tập tin đa dụng cụ.

1. Đạo đức người sử dụng

Bạn đồng ý chỉ tầm nã cập và sử dụng Tin báo CafeLand với các mục đích hợp pháp. Bạn có bổn phận vâng lệnh mọi điều luật, các quy nhạo báng, quy tắc và các qui định gắn liền với việc bạn dùng Tạp chí CafeLand. Tróc nã cập tới website CafeLand.vn, bạn đồng ý sẽ không:

- Hạn chế giễu hoặc cản trở người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác.

- Gửi hoặc chuyển các tin tức bất hợp pháp, đe nạt, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất cứ loại thông tin không chính xác, bao gồm quảng bá tin tức góp phần hay tạo động lực hành vi tội vạ, gây ra nghĩa vụ pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, quốc gia hay luật quốc tế nào.

- Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất cứ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm tới quyền tây riêng hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bạn dạng quyền, tên thương mại hoặc quyền chiếm hữu khác, hoặc các vật phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ chiếm hữu hoặc người có quyền hợp pháp.

- Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất cứ có chứa virus hoặc một yếu tố gây hại khác.

- Đổi mới, khiến cho hư hại, xoá nội dung bất cứ hoặc các phương tiện khác mà không hề là nội dung thuộc sở hữu của bạn.

- Tuyên bố có địa chỉ với hay phát ngôn cho một công ty, hiệp hội, thể chế hay doanh nghiệp nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó.

- Vi phạm một nguyên tắc, chính sách hay chỉ dẫn sử dụng nào của nhà cung ứng dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến.

2. Các quyền chiếm hữu trí óc

- Bạn công nhận Nội dung trên Báo chí CafeLand nói thông thường do CafeLand.Việt Nam, các phóng viên, cộng tác viên về nội dung ("Hiệp tác viên"), người được cấp phép thứ ba, và/hoặc những người dùng khác cung ứng. Bạn công nhận website CafeLand.vn cho phép truy nã cập đến Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương nghiệp và các quyền chiếm hữu khác (kể cả quyền chiếm hữu trí óc) ("Quyền Sở hữu Trí tuệ"), và thừa nhận các quyền sở hữu trí não đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi dụng cụ truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc dùng nội dung của bạn sẽ được điều hành theo các luật bạn dạng quyền và các luật sở hữu trí não hiện hành khác.

- Bạn không thể đổi mới, sao chép, mô phỏng, truyền, phân chia, thông báo, phát hành các item phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương nghiệp bất kỳ phần nào của nội dung, toàn thể hay từng phần, mặc dầu bạn có thể: (i) tạo vài lượng có lí các bản sao dưới dạng số hoặc chế độ khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy tìm cập và xem được nội dung, (ii) in một phiên bản sao của từng đoạn nội dung, (iii) tạo và phân phối một vài lượng có lí các bạn dạng sao nội dung, toàn thể hay từng phần, ở dạng phiên bản in hoặc bản điện tử để sử dụng nội bộ. Bất kỳ phiên bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái hiện ở dạng chẳng thể chuyển đổi được các thông tri bất kỳ chứa trong nội dung, chả hạn như đầy đủ các thông tri về Quyền Chiếm hữu Trí não, và các nguồn thông tin ban đầu cho "website CafeLand.vietnam " và địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn thừa nhận, Tạp chí CafeLand, các cộng tác viên, hoặc những người dùng vẫn là những người chủ sở hữu của nội dung và rằng, bạn sẽ không có bất cứ Quyền Chiếm hữu trí não nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung.

Nội dung do Người dùng cung ứng

Bạn chỉ có thể chuyển vận lên vùng tương tác bất cứ hoặc truyền, gửi, công bố, mô hình hoặc phân phối trên hoặc thông qua website CafeLand.Việt Nam phần nội dung, không dựa vào tham gia bất cứ Quyền Sở hữu trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu trí óc có sự giao cho rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên Tạp chí CafeLand mà không có hạn chế giễu gì. Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người chiếm hữu bạn dạng quyền không phải là bạn phải dĩ nhiên câu như "do [tên người chủ sở hữu] chiếm hữu phiên bản quyền; được sử dụng theo ủy quyền".

Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, bạn không người điều khiển bằng lòng và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó, hoặc là bạn, hoặc là hàng ngũ thứ ba, đã cho Tin báo CafeLand quyền và giấy phép không hề thanh toán bản quyền, vĩnh viễn, không thay đổi, không loại bỏ, không hạn chế giễu để sử dụng, mô hình, đổi mới, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các item phái sinh, cấp phép con, phân chia, thi hành và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp quả đât và/hoặc liên hiệp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các dụng cụ truyền thông hoặc công nghệ hiện nay hay sẽ sản xuất sau này theo luật pháp vừa đủ của Quyền Sở hữu trí óc bất kỳ trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép Tạp chí CafeLand cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để chấp hành bất cứ quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng chuẩn y khách hàng tróc nã cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng riêng. Bạn cũng cho phép Báo chí CafeLand dùng tên và logo công ty vì các mục đích tiếp thị.

3. Các vùng tương tác

Bạn thừa nhận, Báo chí CafeLand có thể chứa các vùng tương tác khác nhau. Những vùng tương tác này cho phép nhận định đến Báo chí CafeLand và tương tác thời điểm thực giữa những người sử dụng. Bạn cũng nắm bắt rằng, Tin báo CafeLand không kiểm soát các công bố, thông tin hoặc các tập tin được phân phối đến các vùng tương tác như vậy và rằng, Tin báo CafeLand có thể cho bạn và những người sử dụng khác khả năng tạo và điều hành một vùng tương tác.

Dĩ nhiên, website CafeLand.vn, công ti mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý tương ứng không chịu bổn phận về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ. Việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác của bạn sẽ bị chi phối bởi “Quy định thoả thuận” này và các quy tắc bổ sung bất kỳ, hoặc bởi các hồ sơ hoạt động của vùng tương tác bất cứ do bạn hay người sử dụng khác tạo lập. Bạn công nhận rằng, website CafeLand.vn không thể và không có nhu cầu sàng lọc các tin tức trước.

Báo chí CafeLand không chịu trách nhiệm với việc gạn lọc, lập chế độ, hiệu chỉnh, ưng chuẩn hoặc giám sát nội dung bất kỳ trong một vùng tương tác. Mặc dầu vậy, bạn cũng đồng ý rằng Tạp chí CafeLand có quyền giám sát mọi vùng tương tác, nhiều khi làm tiếc lộ tin tức nào đó ví như quan trọng theo đòi hỏi quy định, hoặc yêu cầu khác của Chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác, hoặc để tự bảo kê bản thân mình hay những người sử dụng khác. Ví như được công bố nội dung dẫn ra không phù hợp với phiên bản Ký hợp đồng này, Báo chí CafeLand có thể thận trọng điều tra và xác định để thải trừ, hoặc đòi hỏi người dùng bỏ nội dung đó. Tin báo CafeLand giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt thông tin hoặc nội dung trong khuôn khổ vùng tương tác, hoặc biên soạn thảo, chối từ gửi, hoặc vứt bỏ nội dung bất kỳ, tổng thể hay từng phần mà với đặc quyền của bản thân mình, chúng tôi cho rằng (i) vi phạm các lao lý tiêu chuẩn lúc đó của bản Ký hợp đồng này hoặc chuẩn bất cứ khác nằm trong chính sách của Tạp chí CafeLand vẫn còn hiệu lực tham gia lúc đó, (ii) có hại với các quyền của quần chúng dùng, của Tin báo CafeLand hoặc các hàng ngũ thứ ba khác, (iii) vi phạm luật hiện hành hoặc (iv) những yếu tố không hay khác.

4. Xong xuôi

Quyền độc nhất của bạn tự nhiên thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên lý chỉ đạo hay hành động thực tiễn của Tạp chí CafeLand trong quản lý trang web, hoặc mọi thay đổi về nội dung là dừng sự tầm nã cập đến website CafeLand.vn . Báo chí CafeLand có thể xong xuôi hoặc tạm thời ngưng sự truy vấn cập của bạn đến toàn bộ hay phần bất cứ của website CafeLand.Việt Nam mà không báo cáo với các hành động khi Báo chí CafeLand tin là vi phạm “Lao lý ký hợp đồng” này hoặc vi phạm mọi chế độ hay nguyên tắc lãnh đạo mà Tạp chí CafeLand đã đưa ra, hoặc với các hành động khác mà chúng tôi tin là bất lợi tới Tin báo CafeLand và những người sử dụng khác.

Báo chí CafeLand với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và hoàn thành “Điều khoản thỏa thuận” này mà không thông báo tham gia bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền của mình. Trong trường thích hợp chấm dứt, bạn không còn được phép truy nã cập tới website CafeLand.vietnam nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn giễu cợt của bạn về nội dung đươc chuyên chở xuống từ Báo chí CafeLand, cũng như những chối từ về quyền lợi và các giới hạn về các nghĩa vụ pháp lý được nêu ra trong ký hợp đồng này, vẫn còn trị giá.

5. Các cấu kết

Bạn nắm bắt rằng trừ phần nội dung, các item và dịch vụ có trên Tin báo CafeLand, CafeLand.vietnam , công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung ứng không chịu nghĩa vụ với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các sites khác trên Internet được gắn kết đến hoặc trong khoảng Tin báo CafeLand. Hầu hết nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy tìm cập được trên Internet bởi bên thứ ba chủ quyền và chẳng hề là một phần của Tin báo CafeLand hoặc được giữ vững bởi Ban chỉnh sửa. Tin báo CafeLand không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính có ích, chất lượng và tính chuẩn bị của mọi nội dung, hàng hóa hay các phục vụ có trên các site được gắn kết đến hoặc từ Tạp chí CafeLand mà đó là bổn phận duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do đó việc sử dụng của bạn là sự giả mạo hiểm riêng của bạn.

Website CafeLand.Việt Nam  công ti mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm thuê và các đại lý tương ứng không chịu nghĩa vụ pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt thòi gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc dùng hoặc sự tin tưởng của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất cứ được gắn kết đến hoặc từ website CafeLand.vn.

6. Bồi hoàn

Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho website CafeLand.vietnam, tổ chức kinh doanh mẹ và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý tương ứng đầy đủ các trách nhiệm pháp lý, các quyền được yên cầu và các phí tổn, kể cả các phí có lí cho luật sư, nảy sinh trong khoảng sự vi phạm Luật pháp thỏa thuận” này, trong khoảng chính sách bất kỳ khác, trong khoảng việc sử dụng hay truy hỏi cập của bạn tới Báo chí CafeLand hoặc site internet đựơc kết nối tới hoặc từ website CafeLand.Việt Nam , hoặc về việc truyền nội dung bất cứ trên Tạp chí CafeLand.

7. Sử dụng phục vụ sắm điểm CL thanh toán trực tuyến

Báo chí CafeLand dùng cổng thanh toán online sắm điểm CL trên Siêu Thị Nhà Đất duyệt ví điện tử Ngân Lượng cung ứng là công ty có uy tín trên hoạt động mua bán vn mà CafeLand đã kiểm tra sự bảo mật của công ty này đối với việc thanh toán online mà CafeLand đã tìm dịch vụ. Trong thời kỳ điều hành nếu như có sự có lỗi bảo mật thông tin của bạn hay có sự không may nào khác thì phía Ngân Lượng hoàn toàn chịu nghĩa vụ với bạn và trước pháp luật vn. Sự tương tác trả tiền trực tuyến không nằm trên chuỗi hệ thống của CafeLand hay nói cách khác là không nằm trên sự kiểm soát bảo mật của CafeLand nên mọi rũi ro khác CafeLand hoàn toàn không chịu trách nhiệm khi bạn nhập cuộc vào thanh toán online.

8. Các điều khác

“Lao lý thoả thuận” này bao gồm toàn cục sự thoả thuận giữa Tạp chí CafeLand và bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. Báo chí CafeLand có thể xét lại “Pháp luật thoả thuận” này hoặc mọi chính sách khác tham gia bất cứ lúc nào và đôi lúc, sự xem xét lại này sẽ có hiệu lực trong 2 ngày nhờ gửi lên tiếng về sự chú ý lại đó ở nơi dễ thấy trên website CafeLand.Việt Nam. Bạn đồng ý lưu ý lại “Luật pháp thoả thuận” này định kỳ để nắm bắt về những vấn đề đã được sửa lại đó. Ví như bạn không hài lòng các sửa đổi này, bạn phải thôi truy vấn cập tới website CafeLand.vn. Sự tiếp tục truy tìm cập của bạn và việc sử dụng Tin báo CafeLand sau thông báo về mọi sửa đổi tương tự sẽ được coi cam đoan là sự chấp thuận toàn bộ các sửa đổi tương tự.

Việc website CafeLand.Việt Nam chẳng thể đòi hỏi hoặc buộc chấp hành chặt chẽ mọi điều khoản của “Lao lý thoả thuận” này sẽ không được coi là sự từ chối pháp luật hay quyền bất kỳ.

Ban chỉnh sửa CafeLand


Xem nhiều hơn: gia nha dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét