Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

PVN có 200.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, kiểm toán ko kể khoản lỗ luỹ kế 4.750 tỷ của PVTex và hàng loạt vấn đề cần thiết

Doanh thu tăng 3 năm liên tiếp

Theo số liệu được báo cáo, năm 2018 thu nhập sau kiểm toán của PVN đạt 321.593 tỷ đồng, tăng 53.805 tỷ so với năm trước, tương đương mức tăng 20%. Thu nhập vốn đầu tư của cơ quan đạt 17.472 tỷ đồng, chi tiêu nguồn vốn 7.208 tỷ đồng, tăng 33%. Ngoài ra đó, chi phí bán hàng ở mức 5.187 tỷ đồng, giảm 1%; chi tiêu quản lý đơn vị ở mức 9.216 tỷ đồng, giảm 3,4%.

PVN có 200.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, kiểm toán ngoại trừ khoản lỗ luỹ kế 4.750 tỷ của PVTex và hàng loạt vấn đề quan trọng - Ảnh 1.

Doanh thu của PVN và thu nhập nguồn vốn (Tỷ đồng)

Lãi sau thuế sau kiểm toán của PVN năm 2018 đạt 38.639 tỷ đồng, tăng 1.452 tỷ đương đương tăng gần 4%.

PVN có 200.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, kiểm toán ngoại trừ khoản lỗ luỹ kế 4.750 tỷ của PVTex và hàng loạt vấn đề quan trọng - Ảnh 2.

Lãi sau thuế (tỷ đồng) và Biên lãi gộp của PVN

Tổng tài sản của PVN tính tới cuối năm 2018 đạt 824.803 tỷ (khoảng 35,55 tỷ USD), tăng 4,8%).

Vốn góp của Nhà nước ở PVN hiện nay là 281.500 tỷ đồng (12,13 tỷ USD). PVN hiện đang mượn nợ ngắn hạn 119.727 tỷ và nợ dài hạn 75.460 tỷ (tổng nợ khoảng 8,4 tỷ đô la).

Tổng tiền và tương đương tiền của PVN ở thời điểm cuối năm 2018 đạt 63.963,6 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng 141.604 tỷ, như vậy PVN đang có khoản tài chính trên 205.000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1/4 tổng tài sản. Khoản tài chính mập mạp này mang về cho Tập đoàn thu nhập vốn đầu tư hơn 17.400 tỷ đồng mỗi năm.

Trên công bố kiểm toán của PVN, Deloitte đã đưa ra quan điểm ko kể về các điều sau:

Chưa có cơ sở vật chất bình chọn ích lợi kinh tế của công trình tìm kiếm điều tra dầu khí tại Lô 67 Peru

PVN đang ghi nhận trên khoản mục "Chi phí trả trước dài hạn" các chi tiêu tìm kiếm, dò la và tạo ra dầu khí chưa phân bổ của Lô 67 Peru tại ngày 31/12/2018 là 7.047,5 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước là 10.760,8 tỷ đồng). PVN vẫn đang trong quá trình bình chọn kỹ thuật và hiệu quả kinh tế cho thời kỳ tái khởi động hai thác, xác định lịch trình và ý tưởnrg triển khai với lô 67 Peru các quá trình tiếp theo. Kiểm toán không thể doanh thu được các chứng cớ phù hợp can hệ tới kĩ năng đem lại lợi ích kinh tế trong mai sau của các khoản chi tiêu trả trước dài hạn này.

Không tích lũy được bằng cớ bình chọn lợi ích kinh tế của hoạt động nhập cuộc khai thác lại lô Junin 2 tại Venezuela

Công ty con của PVN, công ti TNHH Nhà nước một thành viên - Tổng công ti điều tra khai thác dầu khí (PVEP) ghi nhận trên Bảng phẳng phiu kế toán thích hợp nhất khoản đầu tư tham gia công ty liên doanh Petromacareo 1.583 tỷ và khoản phí tham gia đầu tư khai thác lại lô Junin 2 (Venezuela) khoảng 7.336 tỷ. PVEP đã trích lập đề phòng đầu tư nguồn vốn dài hạn 418,8 tỷ cho khoản chi tiêu này. Đương nhiên kiểm toán không tích lũy được bằng cớ can dự đến khả năng mang lại lợi ích kinh tế trong mai sau của các khoản phí trên.

PVTex lỗ lũy kế 4.750 tỷ, nợ quá hạn thanh toán 1.400 tỷ

Công ti con của PVN, CTCP hóa dầu và xơ sợi Dầu khí (PVTex) tại ngày 31/12/2018 bị âm vốn lưu động (tài sản ngắn hạn bé nhỏ hơn nợ ngắn hạn) gần 2.616 tỷ. Lỗ lũy kế của công ti này là gần 4.750 tỷ, vượt quá vốn góp của chủ sở hữu.

Tổng của nả khoảng 5.236,7 tỷ đồng, nợ phải trả 7.726,5 tỷ đồng, trong đó dư nợ dài hạn của PVTex tại BIDV được PVN bảo lãnh là 5.124,7 tỷ đồng. Số dư các khoản vay và nợ quá hạn chưa được trả tiền tại cuối năm 2018 là gần 1.400 tỷ đồng. PVTex đang khiến cho việc với các nhà thầu và cơ quan nhà nước để xác định trị giá quyết toán nhà cửa Nhà máy sản xuất Xơ sợi Polyester Đình Vũ. Các nhân tố này dẫn đến nghi hoặc về kĩ năng hoạt động liên tục của PVTex.

PVCombank được kiểm toán bởi đơn vị khác

Kết quả buôn bán của Nhà băng TMCP Quần chúng Việt Nam (PVCombank) phù hợp nhất tham gia PVN với tổng của nả 140.545 tỷ đồng, nợ phải trả 130.327,7 tỷ đồng. Doanh thu thuần 8.269 tỷ, lợi nhuận trước thuế 88 tỷ. Tất nhiên do một tổ chức kiểm toán khác kiểm toán PVCombank nên Deloitte không thu nhập được chứng cứ can dự đến các thông tin nguồn vốn của PVCombank.

Trị giá tài sản được bàn giao trong khoảng tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam đều về 0 hoặc âm

PVN trợ thời ghi nhận giá trị xây dựng căn bản dở dang tại các dự án và khoản đầu cơ vào các công ti con được bàn giao từ Công ty công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (nay là Tổng tổ chức kinh doanh Công nghệ Tàu thủy Việt Nam SBIC) là 695 tỷ và 0 đồng, cùng lúc ghi kiếm được phải trả SBIC số tiền tương ứng trên trương mục phải trả ngắn hạn khác.

Tới ngay 31/12/2018, PVN chưa đối trừ hết số tiền đã thanh toán cho SBIC can hệ đến việc bàn giao các dự án trên là 720 tỷ và phản ánh trên khoản mục phải thu ngắn hạn khác.

Công bố vốn đầu tư hợp nhất của công ti TNHNN MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS), tổ chức kinh doanh được bàn giao từ SBIC, được thích hợp nhất vào thông báo tài chính của PVN có tổng của nả 5.875 tỷ nhưng giá trị của nả thuần âm 1.258 tỷ. Kiểm toán chẳng thể thu thập được tài năng tiếp diễn hoạt động của DQS và các tài liệu về việc kiếm được bàn giao các công ty của SBIC về PVN.

Tâm An

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: bat dong san

0 nhận xét:

Đăng nhận xét