Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

Nâng gấp đôi hạn mức mượn khuyến mãi đối với DNNVV, HTX và người lao động từ 8/11

Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một vài yếu tố của Nghị định 61/2015/NĐ-CP qui định về chế độ hỗ trợ tạo việc làm cho và Quỹ giang sơn về việc tuân theo hướng nâng mức mượn khuyến mại trong khoảng Quỹ nước nhà về việc làm cho đối với tổ chức nhỏ bé và vừa, thích hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người công tích.

Theo đó, kể trong khoảng ngày 8/11/2019, đối với cơ sở đóng gói, buôn bán, mức mượn tối đa là 2 tỷ đồng/công trình và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc khiến cho, duy trì và mở mang việc làm. Đối với người công lao, mức vay tối đa là 100 triệu tiền việt.

Như vậy mức vay ở qui định mới là cao gấp đôi so với mức mượn được pháp luật trong Nghị định 61/2015/NĐ-CP

Trong khi đó, thời hạn vay vốn cũng được tăng từ không quá 60 tháng ở nghị định 61 lên tối đa 120 tháng tại nghị định số 74.

Về yếu tố kiện bảo đảm tiền mượn, Nghị định 74/2019/NĐ-CP qui định đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở vật chất đóng chai, kinh doanh phải có của nả đảm bảo tiền vay theo quy định quy định về thương lượng đảm bảo.

Về lãi suất vay vốn đối với hạ tầng đóng hộp, kinh doanh và người lao động (tại khoản 1 Nhân tố 12 Luật Việc khiến cho ), Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi theo hướng tăng từ bằng lợi nhuận suất cho vay đối với hộ nghèo lên bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận có năng lực tài chính thấp.

Hình như, Nghị định 74 cũng sửa đổi một số nội dung khác liên quan tới điều kiện bảo đảm tiền vay đối với người công lao mượn tiền ưu đãi để đi làm cho việc ở nước ngoài theo hợp đồng; huy động vốn đầu tư để cho vay cung cấp tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc khiến cho, hỗ trợ người công lao đi khiến cho việc ở nước ngoài theo thích hợp đồng...

H.Kim

Theo Nhịp Sống Việt


Xem nhiều hơn: dat xanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét