Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Lợi nhuận suất trái khoán chính phủ thấp, các tổ chức kinh doanh bảo hiểm lớn mạnh cẩn trọng

Theo Hiệp hội Bảo hiểm vn (IAV), thu nhập thuần phí bảo hiểm nhân thọ trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 48.134 tỷ đồng (tăng 28% so với cùng kỳ), thấp hơn mức lớn mạnh 32% trong 6 bốn tuần đầu năm 2018. Trong đó, doanh thu phí phù hợp đồng mới đạt 14.759 tỷ đồng, tăng 15%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 32% cùng kỳ năm rồi.

Theo nhận định của chứng khoán Rồng Việt (VDSC), cơ cấu thu nhập phí mới cũng có sự biến động mạnh ở nhì item chính là "cấu kết đầu cơ" và "hỗn phù hợp". 

Thu nhập phí trong khoảng sản phẩm "liên kết đầu cơ" tăng trưởng 52% so với cùng kỳ, đóng góp 70% tổng thu nhập phí mới (tỷ trọng này trong 6 bốn tuần đầu năm 2018 là 60%) trở thành động lực phát triển chính của thu nhập phí mới. Dường như đó, thu nhập phí từ sản phẩm "hỗn phù hợp" giảm mạnh 38%. Tỷ trọng của mảng này trong tổng doanh thu phí mới cũng giảm từ mức 25% trong 6 bốn tuần đầu năm 2018 xuống còn 14% trong nửa đầu năm nay.

VDSC cho rằng, sự đổi mới doanh thu của 2 vật phẩm trên xuất phát trong khoảng việc các tổ chức kinh doanh bảo hiểm tăng cường việc bán sản phẩm "đoàn kết đầu cơ" sau khi có Nghị định mới luật pháp về nhân tố kiện đại lý được bán vật phẩm liên hiệp đầu cơ. Chi tiết, Nghị định 151/2018/ NĐ-CP, có hiệu lực từ 04 tuần 11/2018, sửa đổi vài vấn đề của Nghị định 73/2016/NĐ-CP và Nghị định 67/2014 / NĐ-CP, loại bỏ luật pháp đòi hỏi các đại lý phải có thương hiệu giải đáp bảo hiểm hoặc làm việc trong ngành nghề vốn đầu tư, ngân hàng và bảo hiểm, để được bán bảo hiểm liên minh đầu tư.

Các tổ chức kinh doanh bảo hiểm chủ động giảm bán item bảo hiểm hỗn phù hợp trong giai đoạn lãi suất TPCP thấp. Bởi lẽ, lợi nhuận suất TPCP làng nhàng là một tham số được sử dụng trong tính toán đề phòng toán học và lợi nhuận suất TPCP trung bình càng thấp, chi phí ngừa toán học càng cao, giả dụ tăng mạnh số tiền thu về từ việc bán sản phẩm đối với sản phẩm này, chi tiêu trích lập đề phòng toán học có thể sẽ đẩy mạnh. 

"Do đó, cho đến khi lợi nhuận suất trúng thầu TPCP tăng trở lại, chúng tôi rằng các công ti bảo hiểm sẽ chưa đẩy mạnh doanh số sản phẩm bảo hiểm hỗn phù hợp", nhóm phân tích nhận định. 

Lãi suất trái phiếu chính phủ thấp, các công ty bảo hiểm tăng trưởng thận trọng - Ảnh 1.

Ngọc Bích

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: mua nha

0 nhận xét:

Đăng nhận xét