Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Lên tiếng quyết định của Ban Thường vụ Thức giấc ủy về công việc cán bộ

Chi tiết, Ban thường vụ Thức giấc ủy Hòa Bình quyết định yếu tố động và bổ nhiệm thời hạn 5 năm bạn hữu Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình đảm nhiệm Phó trưởng Ban Quản lý các KCN thức giấc.

Nhân tố động bạn hữu Ngô Ngọc Đức, Thức giấc ủy viên, Giám đốc Sở Xây đắp chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ và đảm nhiệm Phó Bí thơ Thành ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2015- 2020, giới thiệu để HĐND Đô thị bầu giữ chức Chủ tịch UBND đô thị Hòa Bình, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Nhân tố động và bổ dụng thời hạn 5 năm bằng hữu Trần Hải Lâm, Chủ tịch UBND quận Kỳ Sơn đảm nhiệm Giám đốc Sở Xây đắp.

Luân chuyển bằng hữu Bùi Quang Điệp, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ định tham gia Ban Thực hiện, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thị xã ủy Kỳ Sơn, nhiệm kỳ 2015- 2020, giới thiệu để HĐND quận bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận Kỳ Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021.

Yếu tố động bạn bè Đinh Thị Thủy, Phó Chủ toạ Hội kết hợp Thanh nữ tỉnh tới nhận công tác tại Ban Dân vận Tỉnh giấc ủy để đảm nhiệm Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

PV

Theo Nhịp sống kinh tế/HoaBinh


Xem thêm: gia nha dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét