Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Kinh Bắc City (KBC) chốt quyền nhận cổ hủ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, trợ thì dừng chia cũ rích tức bằng cổ hủ phiếu tỷ lệ 20%

Tổng Tổ chức kinh doanh Phát triển thị trấn Kinh Bắc – CTCP (mã chứng khoán KBC) công bố Quyết nghị HĐQT về việc chia cũ rích tức năm 2018.

Trả cũ kĩ tức bằng tiền tỷ trọng 5%

Theo đó, Kinh Bắc City hợp nhất ngày 25/10 tới đây sẽ chốt danh sách cổ hủ đông chi trả cổ hủ tức đợt 2 bằng tiền tỷ lệ 5%, tương ứng cổ lỗ đông chiếm hữu 1 cổ phiếu được nhận về 500 đồng. Thời điểm thanh toán 29/11/2019.

Tương tự với gần 470 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Kinh Bắc City sẽ chi khoảng 235 tỷ đồng trả cổ lỗ tức lần này cho cổ đông. Vốn đầu tư chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của tổ chức kinh doanh tính đến 31/12/2019 trên BCTC kiểm toán năm 2018.

Trước đó ngày 15/7/2019 Kinh Bắc City đã chốt danh sách cổ đông trả cũ kĩ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 5%. Tính cả lần này cổ hủ đông công ty kiếm được 10% cổ tức cho năm 2018.

Tạm dừng phương thức chia cổ tức bằng cũ kĩ phiếu

Hình như đó Kinh Bắc City cũng quyết định tạm dừng việc chi trả cũ rích tức bằng cổ hủ phiếu tỷ lệ 20% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã chuẩn y.

Nguyên nhân là để đảm bảo cũ kĩ phiếu không bị sức ép pha loãng, giảm nỗi lo cho cổ hủ đông, thích hợp với tình hình thực tiễn và triển vọng phát hành của đơn vị.

Kinh Bắc City (KBC) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, tạm dừng chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% - Ảnh 1.

Cốt truyện giá cũ kĩ phiếu KBC trong 1 năm cách đây không lâu.

Kết quả buôn bán

Kết quả kinh doanh, năm 2018 Kinh Bắc City đạt hơn 2.491 tỷ đồng thu nhập, gấp đôi năm lúc trước. Lãi sau thuế cũng đạt mức phát triển 30,7%, lên gần 809 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ lỗ đông công ty mẹ đạt 746 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2018 Kinh Bắc City còn hơn 3.650 tỷ đồng lãi sau thuế chưa phân phối. Trong khi còn 989 tỷ đồng thặng dư vốn cổ lỗ phần và giữ số cũ kĩ phiếu quỹ giá trị 364 tỷ đồng.

Dường như đó, tính riêng 6 04 tuần đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt 1.570 tỷ đồng, tăng 56,4% so với cùng kỳ, còn lãi sau thuế đạt 513 tỷ đồng, tăng 90% so với lợi nhuận giải quyết được 6 bốn tuần đầu năm 2018.

Kinh Bắc City (KBC) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, tạm dừng chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% - Ảnh 2.

Nguyên Phương

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: bds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét