Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Hoàn thành cho vay ngoại tệ trung dài hạn để du nhập hàng hóa từ mai sau (1/10)

Theo Thông tư 42/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số nhân tố của Thông tư 24/2015/TT-NHNN, sau ngày 30/9/2019, các công ty nguồn đầu tư, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ dừng cho mượn ngoại tệ trung và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền du nhập hàng hoá, phục vụ nhằm dịch vụ nhu cầu trong nước ngay cả khi khách hàng mượn có đủ ngoại tệ từ nguồn thu nhập đóng chai, kinh doanh.

Trước đây, các khoản vay ngoại tệ ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập cảng hàng hóa, dịch vụ nhằm thi hành phương án chế biến, kinh doanh hàng hóa để dịch vụ nhu cầu trong nước khi khách hàng mượn có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay cũng đã hoàn thành kể từ 31/3/2019. 

Thông tư 42/2018/TT-NHNN nhằm chi tiết hóa chủ trương của Chính phủ về hạn nhạo báng tình trạng "đô-la hóa" trong nền kinh tế, dần dần thi hành lịch trình chuyển dần quan hệ huy động - cho vay sang quan hệ mua - bán ngoại tệ. 

Tương tự, kể từ bốn tuần 10, theo quy định tại Thông tư 42/2018/TT-NHHNN, các Đơn vị tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài chỉ được xem xét quyết định cho mượn bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn như sau:

- Cho vay ngắn hạn để trả tiền ra nước ngoài tiền du nhập hàng hóa, phục vụ nhằm thực hiện phương thức đóng hộp, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên cương vn khi đối tượng mua hàng mượn có đủ ngoại tệ trong khoảng nguồn thu chế biến, kinh doanh để trả nợ mượn;

- Cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp manh mối du nhập xăng dầu được Bộ Công thương giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu hàng năm để trả tiền ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu khi doanh nghiệp mối lái nhập cảng xăng dầu không có hoặc không có đủ nguồn thu nhập ngoại tệ trong khoảng hoạt động đóng gói, buôn bán để trả nợ vay;

- Cho vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ở nội địa nhằm thi hành phương thức đóng chai, buôn bán hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới vn mà đối tượng mua hàng mượn có đủ ngoại tệ trong khoảng nguồn thu nhập xuất khẩu để trả nợ vay. Khi được tổ chức nguồn hỗ trợ, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vốn cho mượn, đối tượng mua hàng vay phải bán số ngoại tệ mượn đó cho tổ chức nguồn đầu tư, chi nhánh nhà băng nước ngoài cho mượn theo hình thức thương lượng ăn năn đoái giao ngay, trừ trường phù hợp ý định vay vốn của khách hàng để thi hành đàm phán trả tiền mà pháp luật quy định đồng tiền thanh toán phải bằng ngoại tệ;

- Cho vay để đầu cơ ra nước ngoài đối với các công trình đầu tư được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài và đã được Bộ Ý tưởnrg và Đầu cơ cấp giấy đủ điều kiện đạt yêu cầu đầu tư ra nước ngoài.

Ngọc Bích

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: gia nha dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét