Thứ Năm, 26 tháng 9, 2019

Cũ kĩ phiếu giảm sâu, Hưng Thịnh Incons chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ trọng 15%

Ngày 10/10 tới đây CTCP Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán HTN) sẽ chốt danh sách cũ kĩ đông phát triển 4,3 triệu cổ hủ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ hủ đông. Tỷ trọng phát hành 15%, tương ứng cũ rích đông chiếm hữu 100 cổ lỗ phiếu được nhận về 15 cũ rích phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 43 tỷ đồng.

Vốn đầu tư tạo ra lấy trong khoảng lãi sau thuế theo Công bố vốn đầu tư năm 2018 đã kiểm toán của công ti.

Kết quả kinh doanh năm 2018 ghi nhận các chỉ số tuyệt vời với thu nhập 4.061 tỷ và lợi nhuận đạt 182 tỷ, tăng 50% và 66% so với năm 2017. Lãi trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong khoảng mức 3.973 đồng tăng lên 6.089 đồng. Trong năm qua, HTN cũng đã bắt đầu tạo ra cổ hủ phiếu để trả cũ kĩ tức năm 2017 với tỷ lệ 15% trên Vốn nhân tố lệ.

Tính đến hết năm 2018 Hưng Cường thịnh Incons còn gần 254 tỷ đồng lãi sau thuế chưa phân chia. Hình như tổ chức kinh doanh còn 3,6 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 45 tỷ đồng thặng dư vốn cũ rích phần.

Dự định sau sản xuất Hưng Hưng thịnh Incons sẽ tăng vốn vấn đề lệ lên khoảng 330 tỷ đồng.

Hưng Phồn thịnh Incons đã hoàn tất niêm yết chính thức đàm phán cổ phiếu trên HOSE trong khoảng bốn tuần 11/2018 với giá đóng cửa cho phiên thương lượng đầu tiên 27.950 đồng/cũ rích phiếu. Tính từ khi cổ lỗ phiếu của HTN được niêm yết trên sàn cho tới nay, giá cũ kĩ phiếu của công ti giảm 30%. Hiện giá cũ kĩ phiếu của đơn vị đang nao núng ở mức 19.550/cp.

Cổ phiếu giảm sâu, Hưng Thịnh Incons chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% - Ảnh 1.

Minh Quang đãng

Theo Nhịp Sống Việt


Xem tại: mua nha

0 nhận xét:

Đăng nhận xét