Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

Công an triệu tập gần 20 giám đốc công ti con của Alibaba

Danh sách 22 công ti của Alibaba

1. Công ty cổ lỗ phần Địa ốc Alibaba, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, xã 15, thị xã Bình Thạnh, TP.HCM. Quán ăn 1 đặt tại số 120-122 Kha Vạn Cân, thị trấn Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM. Hội chợ 2 đặt tại số 52, quốc lộ 51, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thái Luyện khiến chủ tịch HĐQT, kiêm CEO và Nguyễn Thái Lĩnh đứng tên làm cho tổng giám đốc.

2. Tổ chức kinh doanh cổ phần Alibaba Law Firm, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, thị trấn 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, do Võ Thị Thanh Mai đứng tên khiến cho giám đốc điều hành.

3. Công ty cổ hủ phần Vận vận tải Alibaba, hội sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, thị trấn 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM, do Trang Chí Linh đứng tên làm cho giám đốc điều hành.

4. Công ti cũ rích phần Địa ốc Tia Chớp, hội sở đặt tại số 52 quốc lộ 51, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trương Thị Hồng Ngọc đứng tên làm cho tổng giám đốc.

5. Tổ chức kinh doanh cổ lỗ phần Địa ốc đầu cơ và phát triển SPARTALAND, trụ sở đặt tại khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Văn Kiên đứng tên làm giám đốc điều hành.

6. Công ty cổ phần Bất động sản địa ốc Chiến Thắng, trụ sở đặt tại khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thị Vân Anh đứng tên khiến tổng giám đốc.

7. Công ti cũ kĩ phần Địa ốc Chiến Binh Thép, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do È cổ Huy Phúc đứng tên khiến giám đốc điều hành.

8. Công ty cổ hủ phần Bất động sản Big Bang, hội sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Võ Hoàng Hải đứng tên khiến tổng giám đốc.

9. Công ti cổ hủ phần Bất động sản địa ốc Ali Land, hội sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Quang đãng Sơn đứng tên làm giám đốc điều hành.

10. Công ty cũ rích phần Địa ốc Đầu cơ và tạo ra TL Land, trụ sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Bùi Minh Đức đứng tên khiến cho tổng giám đốc.

11. Công ti cổ lỗ phần SUYNY LAND, trụ sở đặt tại khu 3, Tân Tiến, Châu Pha, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu, do Vi Thị Hiến đứng tên làm giám đốc điều hành.

12. Công ti cổ phần Địa ốc Long Thành Capital, hội sở đặt tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Trung Trường đứng tên làm cho giám đốc điều hành.

13. Công ty TNHH Bắt mắt ALI33, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, xã 15, thị xã Bình Thạnh, TP.HCM, do Huỳnh Thị Hạnh Trang đứng tên khiến giám đốc.

14. Công ty TNHH Xây dựng Maluna, hội sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, thị trấn 15, thị xã Bình Thạnh, TP.HCM, do Võ Thị Thanh Mai đứng tên làm cho giám đốc.

15. Tổ chức kinh doanh cũ rích phần ALI Xanh, hội sở đặt tại khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trằn Phúc Thạnh đứng tên làm giám đốc.

16. Công ty TNHH Đầu cơ và Thương mại địa ốc Xanh, trụ sở đặt tại Tân Tiến, Châu Pha, Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu, do Nguyễn Thái Lực đứng tên làm giám đốc điều hành.

17. Tổ chức kinh doanh cũ kĩ phần Địa ốc và đầu cơ phát triển 108, hội sở đặt tại ấp 3, Phước Thái, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Trịnh Minh Pháp đứng tên làm cho giám đốc.

18. Công ti TNHH Truyền Thông ALI, trụ sở đặt tại 321 Điện Biên Phủ, xã 15, thị xã Bình Thạnh, TP.HCM, do Võ Thị Kiều Oanh đứng tên khiến giám đốc.

19. Công ti cổ phần Địa ốc Long Thành ALI, trụ sở đặt tại ấp 3, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Thái Lực đứng tên khiến cho giám đốc.

20. Công ti TNHH Giải pháp tài chính MTV ALI, hội sở đặt tại 283 Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, huyện 9, TP.HCM, do Huỳnh Kim Thắng đứng tên làm cho giám đốc.

21. Tổ chức kinh doanh cổ hủ phần Đầu tư và Tạo ra địa ốc ALI, hội sở đặt tại 97 Lý Triệu, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng, do Nguyễn Thái Luyện đứng tên làm cho tổng giám đốc.

22. Công ty cổ lỗ phần Địa ốc Long Thành Capital, hội sở đặt tại Khu 3, Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai, do Nguyễn Trung Trường đứng tên khiến tổng giám đốc.


Đọc thêm: dịch vụ nhà đất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét