Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Bộ Vốn đầu tư đưa ra đa dạng đề xuất mới về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính cho biết, Luật số 42 sửa đổi, bổ sung một vài vấn đề của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí não đã được Quốc hội phê duyệt ngày 14/6/2019 và có hiệu lực trong khoảng ngày 1/11/2019 để sửa đổi, bổ sung Luật Buôn bán bảo hiểm về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm và một vài điều của Luật Chiếm hữu trí não. 

Về căn bản, Luật số 42 đã bổ sung các nội dung chế độ luật pháp việc cung cấp, sử dụng phục vụ phụ trợ bảo hiểm và điều hành, giám sát đối với dịch vụ phụ trợ bảo hiểm tại hoạt động mua bán vietnam.

Thủ tướng cũng đã ban hành danh mục và cắt cử Bộ Tài chính chủ trì biên soạn thảo văn bạn dạng luật pháp chi tiết thực hiện Luật số 42 theo lớp lang hồ sơ rút gọn.

Theo đó, Bộ Nguồn vốn soạn thảo Nghị định để sửa đổi, bổ sung 3 Nghị định bao gồm: Nghị định 73 quy định cụ thể thực hiện Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số yếu tố của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định 98 pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong ngành kinh doanh bảo hiểm, buôn bán xổ số và Nghị định 48 ngày 21/3/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định 98P qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong ngành buôn bán bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

Dự thảo Nghị định bổ sung một yếu tố vào Nghị định số 73 để quy định về nhân tố kiện về văn bằng, chứng chỉ, tiêu chuẩn đối với cá nhân trực tiếp thi hành hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong công ty tương ứng với mỗi loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, chi tiết:

Đối với cá nhân trực tiếp thi hành hoạt động giải đáp bảo hiểm, dự thảo quy định trình độ văn bằng, chứng chỉ tương đương với trình độ của tư nhân cung ứng phục vụ tư vấn bảo hiểm độc lập là có văn bằng trong khoảng đại học trở lên về chuyên lĩnh vực bảo hiểm hoặc có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm.

Đối với cá nhân trực tiếp thi hành hoạt động đánh giá không may bảo hiểm, dự thảo pháp luật là có văn bằng trong khoảng đại học trở lên về chuyên ngành nghề quản trị không may hoặc có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành nghề khác và chứng chỉ về bình chọn rủi ro bảo hiểm.

Đối với tư nhân trực tiếp thi hành hoạt động tính toán bảo hiểm, trình độ văn bằng là từ đại học trở lên và nhân tố kiện về chứng chỉ, tiêu chuẩn thực hiện, theo hướng nhân tố kiện về chứng chỉ, tiêu chuẩn đối với tư nhân trực tiếp chấp hành hoạt động tính toán bảo hiểm trong đơn vị tương đương chuyên gia tính toán (Appointed Actuary) của tổ chức bảo hiểm nhân thọ, đơn vị bảo hiểm sức khỏe và cao hơn tiêu chuẩn của chuyên gia tính toán dự phòng và kỹ năng trả tiền của tổ chức bảo hiểm phi nhân thọ, công ty tái bảo hiểm.

Mức phạt lên đến 60-70 triệu đồng 

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một vài điều của Nghị định số 98 (đã được sửa đổi, bổ sung một vài nhân tố theo Nghị định số 48) để chi tiết hóa các hành vi và chế nhạo tài vận dụng đối với từng hành vi vi phạm trong ngành nghề phụ trợ bảo hiểm, cụ thể:

Bổ sung qui định các hành vi vi phạm về cung ứng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, theo đó mức xử phạt được qui định vận dụng đối với cá nhân, mức xử phạt đối với đơn vị bằng nhì lần mức phạt tiền cá nhân đối với cùng hành vi vi phạm. Các hành vi vi phạm được bổ sung bao gồm:

Phạt tiền trong khoảng 20-30 triệu đồng đối với các hành vi: Không làm theo quy chuẩn kỹ thuật trong ngành nghề dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; vi phạm về các nghĩa vụ cung ứng phục vụ phụ trợ bảo hiểm; cung cấp phục vụ phụ trợ bảo hiểm khi chưa ký phù hợp đồng cung cấp phục vụ phụ trợ bảo hiểm hoặc phù hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm không được lập thành văn phiên bản.

Phạt tiền từ 60-70 triệu tiền việt đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Cung ứng phục vụ phụ trợ bảo hiểm không đúng loại hình dịch vụ phụ trợ bảo hiểm được phép cung ứng; thực hiện hoạt động phụ trợ bảo hiểm bất chợt đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định luật pháp; công ty không có tư cách pháp nhân cung ứng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

Chế độ xử phạt bổ sung là tước quyền dùng chứng chỉ tư vấn bảo hiểm có thời hạn và đình chỉ hoạt động cung ứng phục vụ phụ trợ bảo hiểm có thời hạn, được qui định vận dụng đối với từng hành vi vi phạm chi tiết.

T.Công

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: mua dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét