Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Bí thơ Tỉnh giấc ủy Khánh Hoà xin nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 20/9, một lãnh đạo Tỉnh giấc ủy Khánh Hoà xác thực: Ông Lê Thanh Quang - Bí thơ Tỉnh ủy Khánh Hoà, vừa có đơn gửi Ban thường vụ Tỉnh giấc ủy và các công ty Trung ương xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khoẻ.

“Anh Quang đã làm cho đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để đi chữa bệnh. Việc cho anh Quang đãng nghỉ hưu hay không thuộc thẩm quyền quyết định của Trung ương vì anh Quang quẻ là Ủy viên Trung ương Đảng, thuộc diện điều hành của Ban Bí thơ và Bộ Chính trị”, vị lãnh đạo này cho hay.

Ông Lê Thanh Quang quẻ sinh ngày 9/9/1960, quê ở xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang, Khánh Hòa. Ngày 30/9/2010, ông Lê Thanh Quang quẻ được bầu làm cho Bí thư Thức giấc ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ngày 18/1/2011, ông Lê Thanh Quang quẻ đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đến ngày 24/9/2015, ông Lê Thanh Quang đãng tái đắc cử Bí thơ Tỉnh giấc ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngày 26/1/2016, Lê Thanh Quang quẻ tái trúng cử Ủy viên Ban Thực hiện Trung ương Đảng khóa XII.

Tại kỳ họp thứ 38, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Ban Thường vụ tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND thức giấc Khánh Hòa đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, lãnh đạo, thiếu rà soát, giám sát, để xảy ra phổ biến vi phạm, thiếu sót hiểm nguy trong công việc điều hành, sử dụng đất và chấp hành các công trình đầu cơ xây đắp. Trong khi đó, Ban thường vụ tỉnh giấc ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh giấc Khánh Hòa còn vi phạm các quy định của Đảng, quy định của Nhà nước về giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng, đấu thầu, đầu tư, quy hoạch kiến trúc, xây đắp, nguồn vốn, thuế, gây hậu quả rất hiểm nguy, làm cho thất thoát rất lớn của cải và ngân sách nhà nước. Ông Lê Thanh Quang quẻ chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thức giấc ủy Khánh Hòa.

Theo Lữ Hổ

Tiền phong


Đọc thêm: dịch vụ bất động sản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét