Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Đắk Lắk nhân tố động, bổ dụng hàng loạt chỉ đạo cốt yếu

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định phân công, điều động ông Bạch Văn Mạnh, Tỉnh giấc ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh giấc ủy tới nhận công tác tại Sở Nội vụ (nhiệm vụ cụ thể do Chủ toạ UBND tỉnh quyết định) và làm Phó Trưởng ban kiêm nhiệm Ban Công ty Tỉnh giấc ủy từ ngày 1/10/2019.

Nhân tố động và bổ dụng ông Nguyễn Thượng Hải, Tỉnh giấc ủy viên, Phó Trưởng ban Túc trực Ban Đơn vị Tỉnh ủy giữ chức phận Chánh Văn phòng Tỉnh giấc ủy Đắk Lắk từ ngày 1/10/2019;

Vấn đề động và bổ nhiệm ông È cổ Đình Quế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các công ty tỉnh giấc đảm nhiệm Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk từ ngày 1/10/2019.

Tiếp thu và bổ dụng ông Nai lưng Tuấn Anh, Tỉnh giấc ủy viên, Chủ tịch Liên kết Hợp tác xã tỉnh giấc đảm nhiệm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh giấc ủy Đắk Lắk trong khoảng ngày 1/10/2019;

Luân chuyển và chỉ định bổ sung ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó Bí thư đảm nhận Tỉnh Đoàn tham gia Ban Thi hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Ea H’leo nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể trong khoảng ngày 1/10.2019;

Điều động ông Hà Huy Quang quẻ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Doanh nghiệp Đảng ủy Khối các tập đoàn thức giấc đến nhận công tác tại Ban Dân tộc thức giấc Đắk Lắk từ ngày 1/10/2019;

Điều động ông Đỗ Việt Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Rà soát Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giấc đến kiếm được công việc tại Quỹ đầu cơ và tạo ra Đắk Lắk trong khoảng ngày 1/10/2019.

Tại hội nghị, UBND tỉnh giấc cũng lên tiếng các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc hấp thụ và vấn đề động, bổ nhiệm cán bộ.

Chi tiết: Thu nạp và bổ nhậm ông Bạch Văn Mạnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ, thời điểm 5 năm từ 1/10/2019 tới 1/10/2024;

Vấn đề động và bổ nhậm ông  Y Mơ Mlô, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thời gian từ 1/10/2019 tới 1/10/2024;

Tiếp nhận và bổ nhậm ông Đỗ Việt Tiến, Chủ nhiệm Ủy ban Rà soát Đảng ủy Khối các tổ chức tỉnh giữ chức phận Phó Giám đốc Quỹ Đầu cơ và Tạo ra Đắk Lắk, thời gian từ 1/10/2019 tới 1/10/2024.

Phân công ông Huỳnh Bài, Phó Chủ toạ Liên hiệp Hợp tác xã tỉnh giấc đảm đang điều hành Kết hợp Hợp tác thị trấn thức giấc Đắk Lắk từ ngày 1/10/2019 cho đến khi bầu chức danh Chủ toạ Liên minh Thích hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk;

Yếu tố động ông Trần Tuấn Anh, Chủ toạ Liên hiệp Thích hợp tác xã thức giấc tới kiếm được công tác tại Ban Đơn vị Tỉnh giấc ủy từ 1/10/2019;

Thu nhận và bổ nhiệm ông Hà Huy Quang quẻ, Trưởng Ban doanh nghiệp Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giấc giữ chức phận Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk, thời điểm từ 1/10/2019 tới 1/10/2024.

Y Vân

Theo Nhịp sống kinh tế


Đọc thêm: gia nha dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét